Hyppää sisältöön
Media

Datahuone tuottaa entistä parempaa tietoa päätöksenteon tueksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 11.00
Tiedote

Tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi perustetaan datahuone. Pilotoitavan datahuoneen tavoitteena on kehittää data-analyysin hyödyntämistä muun muassa ministeriöissä.

Käynnistyvän pilotin taustalla on keväällä 2020 koronapandemian vuoksi perustettu Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n Tilannehuone-hanke, jossa analysointiin dataa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Valtiovarainministeriö asetti tammikuussa 2022 työryhmän selvittämään, miten tietoon perustuvaa yhteiskunnallista päätöksentekoa voitaisiin tukea data-analyysia hyödyntämällä. Työryhmän yhtenä tehtävänä oli kartoittaa vaihtoehtoja Tilannehuone-hankkeen oppeja hyödyntävälle datahuonepilotille. 

Pilotin tarkoituksena on tuoda Tilannehuoneen oppeja jatkuvaksi osaksi päätöksenteon tukea ja edistää data-analyysin hyödyntämistä päätöksenteon eri vaiheissa. Pilotin tavoitteena on myös tuoda data-analyysityötä lähemmäs ministeriöiden arkea ja tukea analyysiosaamista ja sen leviämistä ministeriöissä poikkihallinnollisesti.

Käytännössä datahuoneen tehtävänä on tukea päätöksentekoa muun muassa tuottamalla ajantasaisia rekisteritietoja hyödyntäen entistä tarkempaa analyysia yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksista eri väestöryhmiin ja yrityksiin. 

”Pilotissa on tärkeää löytää keinot, joilla ajantasaisia tietoja voidaan hyödyntää vielä nykyistä laajemmin ja joustavammin tutkimus- ja viranomaistyössä yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena. Tässä yhteistyö tiedon tuottajien, tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien kesken on tärkeää”, datahuonetyöryhmän ja datahuonepilotin ohjausryhmän puheenjohtaja, johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen kertoo.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus vastaamaan datahuoneen toiminnasta

Datahuoneen käytännön toiminnasta vastaa VATT:n yhteyteen perustettava organisaatioyksikkö. VATT:n lisäksi datahuoneen toiminta rakentuu Tilastokeskuksen ja HGSE:n osaamisen varaan. 

Datahuonepilotin toimintaa koordinoi valtiovarainministeriön asettama ohjausryhmä, joka koostuu ministeriöiden edustajista ja VATT:iin nimitettävästä datahuoneen johtajasta. Ohjausryhmän asiantuntijajäsenenä toimii Tilastokeskuksen edustaja. Ohjausryhmän pääasiallinen tehtävä on koordinoida datahuonepilotin toimintaa eli tehdä valintoja siitä, millaisiin tietotarpeisiin datahuoneessa tuotetaan analyysia.

Vuonna 2022 datahuonepilotin valmistelua tuetaan ja data-analyysitoimintaa tehdään VATT:n ja HGSE:n yhteistyössä toteuttamilla tutkimushankkeilla, joiden tutkimusinfrastruktuurista vastaa Tilastokeskus. Datahuonepilotin ohjausryhmä koordinoi näitä tutkimushankkeita. 

Datahuoneen tarjoama nopea tieto perustuu Tilastokeskuksen ja muiden viranomaisten tietovarantoihin ajantasaiseen käyttöön. Aineistoista saadaan suurin hyöty, kun tietovarannoissa olevia aineistoja pystytään yhdistämään toisiinsa. Tietoja käsitellään Tilastokeskuksen ylläpitämässä tietoturvallisessa etäkäyttöympäristössä.

Datahuonepilotti alkaa vuonna 2023 ja päättyy vuonna 2025. Pilotin loppuvaiheessa tarkastellaan kokeilun tuloksia ja tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä.

Lisätietoja: 

Datahuonepilotin ohjausryhmän puheenjohtaja, johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, puh. 02955 30545, olli.karkkainen(at)gov.fi 

Ministeriö Talouspolitiikka