Hyppää sisältöön
Media

Finansministeriet blir statsbidragsmyndighet när det gäller välfärdsområdenas IKT-ändringskostnader

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 13.54
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 9 juni 2022 en ändring av förordningen om beviljande och användning av statsunderstöd för välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Statsbidragsmyndigheten ändras och det görs tekniska ändringar i kraven på innehållet i ansökan om statsunderstöd.

Statsunderstöd för IKT-ändringskostnader beviljas i fortsättningen av finansministeriet i stället för social- och hälsovårdsministeriet. Ändringen påverkar inte de statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet redan beviljar eller på utbetalningsprocesserna för dem.

Nästa ansökan om tilläggsfinansiering inleds redan i juni

Regeringen lämnade en proposition om en andra tilläggsbudget för 2022 till riksdagen i slutet av maj. I propositionen ingår en fullmakt att bevilja högst 150 miljoner euro i tilläggsfinansiering för nödvändiga IKT-ändringskostnader i anslutning till inledandet av välfärdsområdenas verksamhet. 

Finansministeriet utlyser statsunderstöd för IKT-ändringskostnader den vecka som inleds den 13 juni 2022. I det första skedet beviljas finansiering endast områden där den finansiering som redan beviljats inte räcker till för att betala de ändringskostnader som realiseras under 2022. Ansökan är villkorlig, statsunderstöd kan med andra ord beviljas först efter att riksdagen beslutat om tilläggsbudgeten.

Målet med tilläggsfinansieringen är att säkerställa att välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen kan sköta sina uppgifter störningsfritt i samband med överföringen av organiseringsansvaret. 

Mer information:
Ville-Veikko Ahonen, förändringsdirektör, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63146, minna.saario(at)gov.fi
Teemu Luukko, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 02954 88455, teemu.luukko(at)govsec.fi