Hyppää sisältöön
Media

EU-ordförandeskapet
Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 8.35
Pressmeddelande
Europabyggnaden i Bryssel.

EU-medlemsländerna och parlamentet söker fredagen den 15 november enighet om unionens budget för nästa år. Finland eftersträvar i egenskap av ordförande en balanserad lösning.

EU-medlemsländerna behandlar budgetpropositionen vid budgetrådets möte i Bryssel. Förlikningskommittén, där rådet och parlamentet söker enighet om budgeten, sammanträder i samband med mötet.

Statssekreterare Kimmo Tiilikainen är rådets ordförande. Han företräder rådet vid förhandlingarna med parlamentet.

Gemensamma prioriteringar, olika åsikter om storleken

Rådet och parlamentet har flera gemensamma prioriteringar i budgeten för nästa år. De viktigaste teman är

  • stävjandet av klimatförändringen
  • skapandet av arbetsplatser
  • säkerheten och migrationen

Rådets och parlamentets åsikter om budgetens storlek avviker från varandra mera än under de senaste åren. Rådet kräver att budgeten upprättas med hänsyn till försiktighetsprincipen och på ett disciplinerat sätt.

”Budgeten bör ha tillräckligt med handlingsutrymme så att EU ska kunna reagera på oförutsedda behov nästa år”, säger statssekreterare Tiilikainen.

Finlands målsättning är att organen uppnår en balanserad enighet om nästa års EU-budget. Finland eftersträvar enighet företrädesvis inom förlikningstiden, men senast före utgången av året. Förlikningstiden löper ut måndagen den 18 november. Om ingen enighet nås under förlikningstidens gång kommer EU-kommissionen att utfärda ett nytt budgetförslag.

EU-länderna prioriterar tillväxt och sysselsättning i sin ståndpunkt om EU-budgeten för nästa år (nyhet 10.7)

Information om mötena (rådets webbplats)

Information om finansieringen av EU:s verksamhet

Ytterligare information:

Anna Hyvärinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30405, anna.hyvarinen(at)vm.fi

Finanspolitiken