Hyppää sisältöön
Media

Käyntiasiointia kootaan yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 11.55
Tiedote

Palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen tavoitteena on luoda julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalveluverkko vuoteen 2030 mennessä. Valtionhallinnon yhteisellä käyntiasioinnin palveluverkolla mahdollistetaan nykyistä asiakaslähtöisempi, kustannustehokkaampi ja suunnitelmallisempi toiminta asiakkaan hyväksi.

”Uudistuksella viemme julkiset palvelut lähemmäs ihmisiä. Asiakaspalvelupisteiden palveluvalikoima laajenee, jolloin eri palveluja saa samasta paikasta myös etäyhteyksien avulla. Tavoite on, että saamme yhdessä kuntien kanssa isoa muutosta aikaan jo lähivuosina”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Palvelu- ja toimitilaverkkouudistus tukee kansalaisten sähköisten palvelujen käyttöä varmistamalla digituen antamisen yhteisissä asiakaspalvelupisteissä. Kattavat ja helppokäyttöiset sähköiset asiointipalvelut ovat julkisen hallinnon ensisijainen palvelukanava.

Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus etenee alueelliseen suunnitteluun

Toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan uudistuksen tavoitetila sekä kriteerit, jotka ohjaavat julkisen hallinnon yhteisen palveluverkon rakentamista. Hankkeen tavoitteena on koota julkisen hallinnon asiakaspalvelu yhteisiin tiloihin. Uudistus toimeenpanee osaltaan syksyllä 2021 hyväksyttävää valtion toimitilastrategiaa.

Uudistuksen toimeenpanosuunnitelma on valmisteltu tähän asti valtion palveluntuottajien, Kansaneläkelaitoksen, Senaatti-kiinteistöjen ja Valtorin sekä Suomen Kuntaliiton kesken. Alkusyksyn aikana yhteistyö tiivistyy alueellisen valmistelun osalta maakunnan liittojen ja kuntien suuntaan.

Toimeenpanon suunnittelun on tarkoitus käynnistyä rahoituksen varmistuttua ensin Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan sekä Päijät-Hämeen maakunnissa syksyllä 2021 ja toimeenpanon vuonna 2022. Uudistuksen etenemisestä laaditaan vuoden 2023 loppuun mennessä väliraportti ja linjataan uudistuksen käynnistämisestä seuraavissa maakunnissa.

Valtion palveluntuottajista uudistuksessa ovat mukana aluehallintovirastot (AVI), Digi- ja väestötietovirasto (DVV), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), Maahanmuuttovirasto (Migri), Maanmittauslaitos (MML), oikeusapu ja edunvalvontapalvelut, poliisin lupahallinto, Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot (RISE), työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot), Ulosottolaitos sekä Verohallinto. Lisäksi uudistukseen osallistuu erityisesti yhteisen asiakaspalvelun osalta Kansaneläkelaitos. Asiakaspalvelu- ja toimitilojen osalta tavoitellaan laajaa yhteistyötä kuntien kanssa.

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi toimeenpanosuunnitelman 7.6.2021. Kuntaministeri Sirpa Paateron johtama julkisen hallinnon uudistamisen poliittinen johtoryhmä on myös puoltanut uudistuksen jatkoa tekemiensä linjausten pohjalta. Linjaukset löytyvät toimeenpanosuunnitelmasta. Hanke on osa valtiovarainministeriön Yhteistyötä palveluissa ja toimitiloissa -hankekokonaisuutta, johon kuuluvat valtion alueellinen läsnäolo, monipaikkainen työ ja valtion toimitilastrategia.

Lisätietoja:

kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh. 029 553 0271, marko.puttonen(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Jaana Salmi puh. 029 553 0286, jaana.salmi(at)vm.fi
projektiasiantuntija Maria Vuorensola, puh. 029 553 0634, maria.vuorensola(at)vm.fi