Hyppää sisältöön
Media

Valtiokonttoria ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta koskeviin lakeihin esitetään muutoksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2020 16.02
Tiedote
Tietotekniikkaa

Hallitus antoi esityksen muuttaa lakia Valtiokonttorista ja lakia Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (palvelukeskus). Esityksen tarkoituksena on edistää valtionhallinnon tiedolla johtamista sekä antaa mainituille organisaatioille analysointi- ja raportointipalvelutehtävät ja niiden edellyttämät tiedonsaantioikeudet.

Valtiokonttorille ja palvelukeskukselle ehdotetaan uutta analysointi- ja raportointipalvelutehtävää

Lakiehdotuksissa Valtiokonttori tuottaisi analysointi- ja raportointipalveluja valtion hallinnolle. Palvelukeskus puolestaan tuottaisi talous- ja henkilöstöhallinnon analysointi- ja raportointipalveluja asiakkailleen ja toimialansa kehittämiseen. Palvelujen toteuttamiseksi organisaatioille annettaisiin tiedonsaantioikeus valtion virastoja ja laitoksia koskeviin toiminnan ja talouden tietoihin. Analysointitoiminnan tarkoitus on koota ja visualisoida tietoja tilannekuviksi ja ilmiöitä selittäviksi analyyseiksi. Tavoitteena suunnitella ja toteuttaa kehittämistoimenpiteitä mainittujen tietojen avulla. Aihealueet liittyvät henkilöstöön ja talouteen sekä hallinnon eri substanssiprosesseihin. Uudella tehtävällä tuetaan hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa.

Esitystä koskevat tiedot on kerätty valtion yhteisten palveluntuottajien tietojärjestelmiin. Analysointi- ja raportointipalvelutoiminnassa hyödynnettäisiin tietoja yhteisten palveluntuottajien toimialoilta. Yhteisiä palveluntuottajia ovat Valtiokonttori, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Hansel Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Senaatti-kiinteistöt, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus sekä Digi- ja väestötietovirasto. Edellä mainittujen toimialoja ovat rahoitus ja taloushallinto, talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat, koulutus, toimitilat, tietohallinto sekä hankehallinto. Tietojen käyttö toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset huomioiden yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa, etenkin turvasektorin asiantuntemusta hyödyntäen ja erityistarpeet huomioiden.

Esitys perustuu valmisteluun, jota on tehty yhdessä Valtiokonttorin ja palvelukeskuksen sekä muiden yhteisten palveluntuottajien kanssa Tietokiri-hankkeessa. Esityksen valmistelussa on kuultu tietosuojavaltuutetun toimistoa ja valtioneuvoston tietosuojavastaavien verkoston edustajia sekä valtioneuvoston hallintoyksikköä.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietojen osalta säädettäisiin myös yhteisrekisterinpidosta

Esityksessä säädettäisiin, että valtion talous- ja henkilöstöhallinnon nykyisten tehtävien ja palvelujen tuottamisessa tarvittavien tietojen osalta Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus olisi yhteisrekisterinpitäjä eräiden asiakkaidensa kanssa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2020.

Tiedotetta päivitetty 9.7.2020 klo 14.45:

Tasavallan Presidentti vahvisti 9.7.2020 eduskunnan hyväksymät muutokset Valtiokonttoria ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta koskeviin lakeihin. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.9.2020.

Katso lisää:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi

finanssineuvos Markus Siltanen, puh. 02955 30263, markus.siltanen(at)vm.fi

erityisasiantuntija Pauliina Pussinen, puh. 02955 30108, pauliina.pussinen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö