Rakennusalan suhdanneryhmä
Voimakas asuinrakentaminen ylläpitää kasvua, ensi vuonna rakentaminen vähenee hieman

Valtiovarainministeriö 27.3.2018 10.01
Uutinen

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi 27.3. julkaistussa raportissaan koko rakentamisen tuotannon kasvavan tänä vuonna 2–4 prosenttia ja vähenevän ensi vuonna 0–2 prosenttia. Raksu ennustaa, että kuluvana vuonna aletaan rakentaa 42 000–44 000 uutta asuntoa. Ensi vuonna asuntoaloitusten määrä vähenee usealla tuhannella.

Asuinrakentaminen jatkuu tänä vuonna voimakkaana. Muun rakentamisen odotetaan hidastuvan. Lähivuosien näkymät ovat kuitenkin suhteellisen hyvät, koska Suomessa on suunnitteilla useita suurhankkeita, erityisesti metsäteollisuudessa.

Korjausrakentamisen kasvuvauhdin arvioidaan nopeutuvan suhdannekehityksen tukemana noin 2 prosenttiin. Maa- ja vesirakentamisen kasvun ennakoidaan sen sijaan hidastuvan 1–2 prosenttiin. Suurista infrahankkeista länsimetron kakkosvaihe jatkuu, ja ensi vuonna rakennusvaiheeseen tulee muun muassa pääkaupunkiseudulle tuleva pikaraitiolinja Raide-Jokeri.      

Kasvukeskuksissa rakentamisen kapasiteetti on lähes täyskäytössä. Rakentamisessa on nähtävissä hidastumisen merkkejä muttei vielä varsinaista käännettä. Asuntosijoittajien varovaisuuden odotetaan kasvavan, mikä on jo näkynyt hidastuvina sijoitusvirtoina. Vastakkaiseen suuntaan vie kuluttajien voimakas tulevaisuuden usko. Suhdannetilanteesta huolimatta tuettua ARA-rakentamista on tarkoitus jatkaa viime vuoden tapaan. Vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu noin 9 000 ARA-vuokra-asunnon rakentamiseen ja noin 2 000 takauslainoitettuun asuntoon.

Inflaatio on pysytellyt edelleen maltillisena, mutta urakkahinnat ovat nousseet. Rakennusalan työllisyys on kasvanut lähes 20 000 henkilöllä vuodesta 2015 vuoteen 2018 ja työttömyys painunut alle yleisen työttömyysasteen. Odotukset työvoimatarpeen kasvusta vallitsevat edelleen.

Rakentaminen 2018–2019, kevät

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Sari Sontag, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi