Sata tarinaa työstä valtiolla

Sata tarinaa työstä valtiolla –tunnisteen alle on kerätty innostavia tarinoita uudenlaisista työn tekemisen tavoista valtionhallinnossa. Virkamiehet hallinnon eri aloilta jakavat hyviä kokemuksia ja toimivia esimerkkejä fiksummasta työn tekemisestä. Keskustelu jatkuu Twitterissä asiasanoilla #valtiollatöissä #työ2piste0 ja Instagramissa tilillä: 
Valtiotyonantaja

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Timo Halonen: Verkostot ovat voimavara

20.9.2018 10.00
VM
Timo Halonen.
Timo Halonen
Muuttuva maailma haastaa julkishallinnon ymmärtämään uusia ilmiöitä, tekemään yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja kääntämään asiakasnäkökulman keskiöön. Verkostoituminen tarjoaa työkalut tähän kaikkeen, jos sitä osataan hyödyntää oikein.

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Riitta Rönn: Suunnitelmallisuudella, vuorovaikutteisuudella ja vaikutusten arvioinnilla parempaa ja yhtenäisempää lainvalmistelua valtioneuvostoon

13.9.2018 10.00
VM
Riitta Rönn.
Riitta Rönn
Pitkään säädösvalmisteluprosessin kehittämistyössä mukana ollut lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn puhuu valtioneuvoston yhtenäisemmän lainsäädäntöprosessin puolesta. ”Toivoisin itse tulevaisuudesta, että entistä enemmän miellettäisiin, että kyseessä on valtioneuvoston yhteinen lainsäädäntöprosessi, jota sitten toteutetaan eri ministeriöissä”, toteaa Rönn.

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Anneli Rautiainen: Kokeilukeskus ajaa systeemistä muutosta opetuksen ja koulutuksen alalle - ja haastaa virkamiehiä organisoimaan työnsä toisin

6.9.2018 10.00
VM
Anneli Rautiainen.
Anneli Rautiainen
Osana Opetushallitusta toimiva Kokeilukeskus tukee varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kehittämistä. Kokeilukeskus on itsessään kokeilu, jonka tapa toimia kehittyy jatkuvasti. ”Tiimin itseohjautuvuus haastaa myös omaa johtamistani”, kertoo Anneli Rautiainen, Kokeilukeskuksen päällikkö.

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Marika Tammeaid: Tulipalojen sammuttamisesta tulevaisuuden haltuunottoon

30.8.2018 14.00
VM
Marika Tammeaid.
Marika Tammeaid
Johtavana asiantuntijana Sitrassa työskentelevä Marika Tammeaid puhuu henkilökierron ja osaamisen joustavamman hyödyntämisen puolesta valtionhallinnossa. Kokeneena henkilökiertolaisena Tammeaid voi suositella käytäntöä myös muille – henkilökierto ei kuitenkaan ole ainut tapa jakaa osaamista yksilöiden ja organisaatioiden välillä.

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Janne Viskari: Digi- ja väestötietovirastosta digitalisaation suunnannäyttäjä

23.8.2018 12.46
VM
Janne Viskari.
Janne Viskari
Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa myös jatkossa työntekemisen tapoja valtionhallinnossa. Toimintatapojen ja prosessien sähköistäminen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä eikä keskitetysti, muistuttaa Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari.

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Marjo Bruun: Uudet tilat ovat oppimiskokemus

16.8.2018 15.02
VM
Marjo Bruun.
Marjo Bruun
Tilastokeskus remontoi toimistonsa avoimiksi monitoimitiloiksi – toiveena lisätä innostusta ja uusia tekemisen tapoja.

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Laura Vilkkonen: Työkierto tekee valtionhallinnosta muuntautumiskykyisen

9.8.2018 11.03
VM
Laura Vilkkonen
Liikkuvuus vahvistaa työyhteisöä, uskoo liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston ylijohtaja Laura Vilkkonen. Työkierto vaatii avointa ja keskustelevaa työkulttuuria, mutta mahdollistaa muuntautumiskykyisen organisaation, joka pysyy vauhdilla muuttuvan maailman tahdissa. Liikkuvuutta tukee ennen kaikkea auttamisen kulttuuri – osaamista jaetaan ja uusiin tehtäviin siirtyvä saa aina tukea.

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Tytti Yli-Viikari: Politiikan murros muuttaa virkamiesten työtä

6.7.2018 11.00
VM
Tytti Yli-Viikari.
Tytti Yli-Viikari
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan mukaan vanhat toimintatavat eivät enää kanna nykyisessä, moninaistuvassa yhteiskunnassa.

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Tuomo Vuorinen ja Karolina Lehto: Innovatiivisia hankintoja valtionhallintoon

20.7.2018 11.00
VM
Tuomo Vuorinen ja Karolina Lehto.
Karolina Lehto ja Tuomo Vuorinen
VM:n alaisuudessa oleva valtion yhteishankintayksikkö Hansel kannustaa sekä budjettitalouden sisällä olevia virastoja että valtion osakeyhtiöitä innovatiivisiin hankintoihin. Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan tarkoittaa paitsi innovatiivista tapaa tehdä hankintoja, myös itse hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun innovatiivisuutta. Innovatiivisuus konseptina painottuu Hanselin asiakkaiden omiin kilpailutuksiin joissa Hansel on mukana, vaikka myös yhteishankintamenettelyssä innovatiivisuudella on sijansa.

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Olli-Pekka Heinonen: Johtajan pitää antaa tuulensuojaa muutoksen tekijöille

29.6.2018 13.17
VM
Olli-Pekka Heinonen.
Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen on toiminut Opetushallituksen pääjohtajana vuoden 2017 alusta lähtien ja on pääjohtajana vetänyt esimerkiksi uudistuneen Opetushallituksen yhtenäistämistä. Heinoselle tärkeitä teemoja ovat erityisesti asiantuntijan roolin muutos sekä valmentavan johtamisen tärkeys. ”Kaksi eri asiaa on, kuka on johtaja, ja missä on johtajuus. Minun tittelini on pääjohtaja, mutta johtajuus tässä talossa on asiantuntijatasolla.”