Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Studie: Tillgängligheten till och tillgängliggörandet av upphandlingsdata bör förbättras

FinansministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
9.6.2021 8.32
Pressmeddelande 367/2021

År 2018 genomfördes offentliga upphandlingar till ett belopp om 47 miljarder euro, av vilket 31 miljarder från företag. Utifrån tidigare internationella studier står det klart att offentliga upphandlingar kan ha betydande sysselsättnings- och företagseffekter. Därför är det viktigt att få mer utförlig information om upphandlingarnas sysselsättnings- och företagseffekter även i Finland, konstateras det i en studie som genomförts av Teknologiska forskningscentralen VTT, Pellervo ekonomiska institut PTT, Owal Group Oy och PTCServices Oy. Studien stöder genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling och åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling (Hankinta-Suomi).

Det årliga totalvärdet för offentliga upphandlingar preciserades 

Uppfattningen om det årliga totalvärdet för offentliga upphandlingar i Finland har länge grundat sig på EU-kommissionens uppskattning på 35 miljarder euro från år 2015. I den publicerade studien har man för första gången granskat det totala värdet för offentliga upphandlingar när det gäller de upphandlingar som överskrider tröskelvärdet och upphandlingarna på de konkurrensutsatta marknaderna.

Enligt utredningen uppgick det totala värdet för samtliga offentliga upphandlingar, inklusive små upphandlingar och de offentliga aktörernas upphandlingar av varandra, till sammanlagt 47 miljarder euro under granskningsåret 2018. Det totala värdet för de offentliga upphandlingarna på de konkurrensutsatta marknaderna (med undantag för de offentliga aktörernas upphandlingar av varandra) uppgick till 31 miljarder euro år 2018. Vidare var det totala värdet för de offentliga upphandlingarna som överskrider tröskelvärdet på de konkurrensutsatta marknaderna 15 miljarder euro år 2018.

Tillgängliggörandet, insamlingen och utnyttjandet av information om upphandlingar genomgår ett brytningsskede på nationell nivå och inom upphandlingsenheterna

Under de senaste åren har man gjort framsteg när det gäller att sammanställa nationell information om upphandlingar, bland annat i fråga om statsförvaltningens öppna data om inköpsfakturor. Även om anvisningarna för kommunerna om att tillgängliggöra data om inköpsfakturor publicerades för första gången redan 2016 har endast en bråkdel av kommunerna tills vidare publicerat sina data om inköpsfakturor i öppen form.

I utredningen föreslås det att man ska överväga att tillgängliggöra upphandlingsdata om upphandlingens hela livscykel i en öppen databank och säkerställa kompabiliteten med data inom andra datakällor, såsom företagsdatabaser. Det gör det möjligt att analysera till exempel upphandlingarnas sysselsättnings- och företagseffekter, förbättra tillgången till referensinformation som stöder de upphandlande enheternas arbete och öka transparensen vid användningen av skattemedel.

Publikationen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Närmare information: Projektchef, specialforskare Maria Merisalo, Teknologiska forskningscentralen VTT Oy, tfn +358 40 628 8413, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.