Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

STM ja THL tiedottavat
Coronavirusfallen fortsätter att minska - epidemin verkar tills vidare lugna ner sig

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 10.00
Pressmeddelande 115/2021

Antalet nya coronavirusfall fortsätter att minska, vilket tyder på att epidemin i Finland tills vidare verkar lugna ner sig. Det märks tydligt att rekommendationerna och restriktionerna har gett resultat och minskat smittspridningen. Under vårens lopp kommer epidemiläget att förbättras ytterligare då vaccinationerna framskrider och sommarsäsongen närmar sig. Att epidemin har avtagit beror också på att medborgarna har agerat utmärkt när det gäller att iaktta rekommendationerna och restriktionerna.

Även om läget är bättre rapporteras det dock fortfarande många smittfall. Det betyder också att läget snabbt kan försämras om kontakterna mellan människor ökar mycket och smittan får friare spridning bland befolkningen.

Det finns fortfarande stor variation i sjukvårdsdistriktens epidemiläge. Läget är fortfarande sämst i landets södra och sydvästra delar. Incidensen har däremot sjunkit i de flesta sjukvårdsdistrikt. 

Tisdagen den 27 april konstaterade statsrådet att de undantagsförhållanden som utfärdats med stöd av beredskapslagen ska upphävas som en följd av det förbättrade epidemiläget. 

Antalet personer som försatts i karantän har inte minskat trots att  

Smittkällan har i likhet med föregående vecka gått att utreda i över 70 procent av de nya inhemska smittfall som rapporterades under vecka 16 (19.−25.4.). I 27 procent av smittfallen var personen i karantän när smittan konstaterades. Andelen personer i karantän har sjunkit jämfört med föregående veckas 40 procent.  Vecka 16 försattes 6 528 personer i karantän, det vill säga ungefär lika många som föregående vecka. 

Under vecka 16 registrerades över 1 600 nya coronafall i registret över smittsamma sjukdomar, vilket är cirka 300 färre fall jämfört med föregående vecka. Under vecka 16 var antalet fall 67 procent lägre än under vecka 10, då antalet smittfall var det största under hela epidemin (över 4 900 fall). Incidensen av nya fall var 29 per 100 00 invånare vecka 16, medan den var 35 föregående vecka.

Under de senaste två veckorna rapporterades nästan 3 500 nya fall, vilket är cirka 2 200 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av smittfall var 64 per 100 000 invånare under veckorna 15 och 16, jämfört med 105 under de två föregående veckorna.

Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 0,70–0,90 (sannolikhetsintervallet 90 %). Talet har alltså stannat under 1 sedan den 7 april. 

Under vecka 16 togs det över 115 000 tester. I förhållande till folkmängden är antalet tester fortfarande stort trots att antalet tester har minskat en aning sedan mitten av mars. Under den här perioden har också antalet positiva testresultat minskat. Vecka 16 var andelen positiva testresultat av alla tester cirka 1,4 procent. Från och med början av vårvintern har tröskeln för att testa personer som misstänkts ha smittats varit lägre än tidigare, och detta kan vara en orsak till att andelen positiva testresultat har minskat. 

Coronavaccinationerna framskrider bra i alla specialupptagningsområden

I Finland har redan 88 procent av alla i åldern 70 år fått sin första vaccindos, och 57 procent av alla i åldern 50 år. Alla de som hör till en riskgrupp bedöms ha fått sin första vaccindos i mitten av maj, och alla över 16 år som vill vaccinera sig kan få sin första vaccindos före utgången av juli. 

Vaccinationerna antas också ha minskat behovet av sjukhusvård hos de som insjuknat i covid-19.  Belastningen på sjukhusvården var som störst under veckorna 12 och 13 före påsken. Efter det har det sammanlagda antalet patienter inom sjukhusvården minskat till hälften, men under den senaste veckan har antalet minskat långsammare.  

Onsdagen den 28 april vårdades 33 patienter inom intensivvården. På avdelningar inom primärvården vårdades 36 patienter, och på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården 64 coronapatienter.  Sammanlagt 133 patienter fick sjukhusvård på grund av coronavirussjukdomen. Behovet av sjukhusvård bedöms minska ytterligare under den närmaste veckan.

Närmare uppgifter om intensivvården och dess läge finns i rapporten från den nationella byrån för samordning av intensivvården: 

Sammanlagt 911 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 28 april 2021.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information:

Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)