Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

66 kommuner beviljades behovsprövad höjning av statsandelen för år 2020

Finansministeriet
19.11.2020 13.50 | Publicerad på svenska 19.11.2020 kl. 14.41
Pressmeddelande

Statsrådet beviljade torsdagen den 19 november behovsprövade höjningar av statsandelen för 2020. 66 kommuner understöds med sammanlagt 60 miljoner euro.

I år ansökte 149 kommuner om höjning av statsandelen och det ansökta beloppet var sammanlagt nästan 346 miljoner euro. 66 kommuner beviljades höjning av statsandelen. År 2019 uppgick antalet sökanden till 89 stycken, av vilka 21 fick stöd och det utdelade stödet var 10 miljoner euro. 

 ”Det rekordstora antal som sökte och tar emot prövningsbaserat stöd visar hur exceptionellt läget är. Coronan har påverkat även större städer, några av dem finns bland mottagarna. Vid beviljandet av stöd har vi följt både tidigare bekanta kriterier och beaktat effekterna av coronan och de coronarelaterade stöd som redan betalats ut", berättar kommunminister Sirpa Paatero.

Beviljandet av stöd grundar sig på en helhetsbedömning

Behovsprövad höjning av statsandelen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Dessutom beaktas de särskilda lokala förhållandena. 

Kommunerna motiverade höjningsbehovet bland annat med den försämrade ekonomiska situationen, de inkomstförluster och tilläggskostnader som coronaepidemin orsakat, den allmänna minskningen av skatteinkomsterna, ökningen av underskotten i boksluten och problemen med balanseringen av dem, nedskärningarna i statsandelarna, förändringar i servicebehovet samt exceptionella och oförutsedda utgifter inom social- och hälsovården. 

Kommunerna jämfördes förutom med de motiveringar som de lade fram i ansökan också med nyckeltal som beräknats utifrån boksluten för 2018–2019. Utifrån de ekonomiska nyckeltalen placerades de ansökande kommunerna på samma startlinje. Uppgifterna i boksluten för 2019 prioriterades i besluten. 

Urvalskriterierna fokuserade på de uppgifter som kommunen lämnat i sin ansökan i synnerhet gällande utvecklingen av ekonomin 2020, de faktorer som påverkar den och deras betydelse för den kommunala ekonomin. Som bedömningskriterier användes dessutom kommunens åtgärder för att stävja utgiftsutvecklingen, skatteredovisningar som skatteförvaltningen meddelat kommunerna samt andra stöd som betalats till kommunerna år 2020. 

Höjningar beviljades framför allt sådana kommuner vilkas ekonomi redan under 2020 påverkades avsevärt av de nämnda faktorerna. 

”Det beslutades i samband med den 4:e tilläggsbudgeten i juni att beloppet av den behovsprövade statsandelen utökas i samband med andra kommunala stöd och understöd som staten betalar. Situationen är ny för alla och den har förändrats och förändras ännu under hösten. Kommunerna har haft en central roll när det gäller att klara epidemin på ett gott sätt. Syftet med de statliga stöden har varit att göra det möjligt att upprätthålla servicen på olika håll i Finland”, säger kommunministern.

Plan för balansering av ekonomin ett villkor för förhöjning

Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen antagit en plan för att balansera kommunens ekonomi. Planen skulle fogas till ansökan. Statsandelsmyndigheten kan också ställa andra villkor som gäller kommunens ekonomi för beviljandet och användningen av höjningen av statsandelen. 

Höjningen avses utgöra en del av kommunens egna saneringsåtgärder som kommunen bör bereda sig för oberoende av höjningen. Höjningen får inte leda till en motsvarande ökning av utgifter som kommunen beslutar om. 

Höjningarna betalas till kommunerna före utgången av detta år. 

Ytterligare information:
Minna Salminen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 050 445 5 350, minna.salminen(at)vm.fi
Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30389, vesa.lappalainen (at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero