Hoppa till innehåll
Media

Ultrahack 2019
AI till hjälp vid förebyggandet av marginaliseringen av unga män

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2019 13.58 | Publicerad på svenska 28.5.2019 kl. 11.00
Nyhet

Ultrahack-innovationstävlingen kulminerade under veckoslutet i en final där ett stort antal finländska och internationella experter utvecklade lösningar för samhälleligt betydande problem. Finansministeriet och Statens utvecklingsbolag Vake deltog i Ultrahack med den gemensamma utmaningen Hackers against exclusion. Utmaningen gick ut på att hitta AI-baserade innovationer som kunde utnyttjas för att förebygga utslagningen av unga män.

Ultrahack Sprint I -finaltillställningen som ordnades i Aalto-universitetets lokaler i Esbo förde samman topprogrammerare och internationella experter för att lösa utmaningar som ställts av samarbetsparterna. Den höga finalnivån och nyttopotentialen hos tävlingsbidragen säkerställdes med hjälp av en virtuell förhandstävling som ordnades under våren, och på basis av vilken de bästa teamen valdes till det huvudsakliga evenemanget, hackathon. Finländska Ultrahack som svarat för arrangemangen är internationellt känd för sina innovationstävlingar som kulminerar i stora hackathoner.

De mest innovativa AI-lösningarna belönades

Finansministeriets och Statens utvecklingsbolag Vakes Hackers aganist exclusion -utmaning genomfördes i samarbete med Befolkningsregistercentralen, Arbetshälsoinstitutet, VTT och Statsrådets kansli. Målet med utmaningen var att hitta innovativa lösningar som med hjälp av AI kunde effektivisera genomslagskraften hos befintliga tjänster och föra dem närmare unga män som riskerar utslagning eller som redan har marginaliserats. Utmaningen mottogs av ett trettiotal expertteam av vilka tolv presenterade sina lösningar i finalen.

Till segrare för Hackers against exclusion -utmaningen valdes Gofores Positive Impact AI, en dataanalysbaserad chatbot som kartlägger klientens situation och föreslår tjänster som på bästa möjliga sätt lämpar sig för förebyggandet av utslagning. De tre bästa inkluderade dessutom Rapidas Annie, som hjälper unga med att inleda studier på andra stadiet och som för samman de som behöver och de som tillhandahåller stöd samt ett sakkunnigteams Gamers Against Exclusion, som är ett framför allt till spelare riktat verktyg för kartläggningen av den egna kompetensen.

Varje team lyckades enligt specialsakkunnig Aleksi Kopponen från finansministeriet med att skapa koncept som kan tillföra unga som hotas av utslagning betydande mervärde. Finalisterna delar på vinstsumman på 10 000 euro som finansieras av Statens utvecklingsbolag Valtion kehitysyhtiö Vake Oy och får dessutom möjligheten att förhandla om utnyttjandet av sin lösning med finansministeriet och om gemensam utveckling tillsammans med Vake. Teamen inbjuds också att delta i utvecklandet av AuroraAI-konceptet.

Ytterligare information:

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, tfn 050 592 6457, aleksi.kopponen(at)vm.fi

Niko Ruostetsaari, samordnare, tfn 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi