Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hjälp kunden i användningen av digitala tjänster

Finansministeriet
25.11.2016 15.26
Nyhet

Hur kan kunderna understödas i användningen av digitala tjänster? Lösningar söks genom att pröva olika medel för stödjandet av bland annat seniorer eller marginaliserade personer.

AUTA-projektet är ett av finansministeriet tillsatt projekt som söker nya lösningar för tillgängligheten av och stödet för digitala tjänster.

Från fysiska till digitala tjänster

Vid sedvanlig service finns det nästan alltid en fysisk plats där en tjänsteman hjälper med användningen av tjänsterna. De digitala tjänsterna baserar sig på självbetjäning: flera av tjänstemannens förmågor har nu blivit egenskaper och färdigheter som krävs av kunden, såsom förmåga att läsa det officiella språket samt förtrogenhet med datateknik.

De flesta finländarna besitter tillräckliga kunskaper, men långt i från alla. Det är heller inte enbart fråga om kompetens, eftersom man även måste ha tillgång till lämplig utrustning. 

Hjälp behövs i alla åldersgrupper och alla regioner. Orsakerna kan vara förutom ålder även sjukdom eller skada, fattigdom eller allmän marginalisering. Dessa faktorer eliminerar inte servicebehovet, men kan nog förhindra användningen av tjänsterna.

Stöd för digitala tjänster

Handlingsmodellen som utvecklas inom AUTA-projektet ska hjälpa kunderna i användningen av digitala tjänster. Det finns redan flera parter i Finland vilkas bidrag är viktigt för servicerådgivningen och -handledningen. Dessa aktörers understöd är i princip frivilligt och ofta antingen regionalt begränsat eller så gäller det exklusivt den egna medlemskåren.

Projektet framskrider huvudsakligen med hjälp av försök. Vilken aktör som helst, enskilda medborgare, kommuner eller ämbetsverk, företag eller organisationer kan anmäla sig till försöket. Projektet väljer de lämpligaste försöken som sedan rapporterar om sina erfarenheter, och på basis av vilka projektet utvecklar en mera omfattande handlingsmodell som kan resultera i lösningar för såväl olika regioner som olika befolkningsgrupper.

Anmälan och ytterligare information om AUTA-projektet: www.vm.fi/auta-hanke

Ytterligare information fås av sekretariatet:

AUTA-projektets projektchef Hannu Korkeala, tfn 02955 03234, hannu.korkeala(at)valtiokonttori.fi

Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi

Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi

Lotta Engdahl, projektsakkunnig, tfn 02955 30736, lotta.engdahl(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt