Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet erbjöd sina anställda en möjlighet att dela med sig av sin kompetens till förmån för samhället

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.1.2020 11.15
Pressmeddelande
Gruppfoton av människor som tog del i träningsprogrammet Business Lead.

Finansministeriet har i år deltagit i det av Hanken & SSE Executive Education ordnade träningsprogrammet Business Lead, vars mål är att erbjuda högt utbildade invandrare och flyktingar en väg in i det finländska arbetslivet. Tjänstemän vid ministeriet har agerat mentorer inom programmet. Både mentorer och adepter har dragit lärdom och haft glädje av programmet.

Det är desto viktigare att stöda sysselsättningen nu när den arbetsföra befolkningen minskar i Finland. Den fulla potentialen hos människor som kommer från andra länder utnyttjas fortfarande inte i Finland. Det är därför viktigt att det genomförs olika program som introducerar folk för arbetslivet.

Träningsprogrammet Business Lead, som ordnas av Hanken & SSE Executive Education, fungerar som en bro för övergång i arbetslivet. Programmet inkluderar förutom mentorskap även affärslivsstudier, online-studier samt en praktikperiod på tre månader.

Lärdomar för alla parter

Ett tiotal tjänstemän från finansministeriet har deltagit i programmet och dessa har varit mentorer åt grupper på 3-4 personer. Sammanlagt kring fyrtio invandrare och flyktingar har deltagit i mentorprogrammet. Finansministeriets kommunikationsdirektör Thomas Sund blev genast intresserad av att få vara mentor när arbetsgivaren lanserade volontärarbetsprojektet för sina anställda.

”Det skulle ha varit svårt att låta bli att ta tillfället i akt. Det frivilliga arbete som utförts vid sidan av arbetet har varit en givande erfarenhet för de tjänstemän som deltagit som mentorer”, berättar Sund.

Mentorarbetet har gått ut på att de som utbildas får praktiskt understöd när det gäller att integrera sig i det finländska samhället och arbetslivet.

”Vid finansministeriet vill vi skapa ramar för ökad sysselsättning, så vårt arbete har utgjort själva kärnan i ministeriets strategi. Mentorerna har fungerat som sparringpartner och som ett slags experter på och rådgivare för det finländska arbetslivet. Under träffarna har vi till exempel diskuterat karriärplaner och jobbsökning", förklarar Sund.

Resultaten av arbetet syns redan: Åtta av deltagarna i programmet har redan sysselsatts. Det verkar också lovande att flera av dem som deltagit i programmet fortsätter med sina arbetsplaner.

Programmet Business Lead är en del av arbets- och näringsministeriets projekt SIB (Social Impact Bond) för integrering. Du kan bekanta dig närmare med programmet Business Lead på Hankens och SSE:s webbplats.

Ytterligare information:

Thomas Sund, kommunikationsdirektör (tf.), tfn 029 5530 516, thomas.sund(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare