Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår höjningar i fastighetsbeskattningen

Finansministeriet
5.10.2017 14.31
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en höjning av allmänna fastighetsskattesatsen samt fastighetsskattesatsen för bostadsbyggnader och fritidsbostäder.

Skattesatserna för byggnader som används för stadigvarande boende korrigerade

Höjningarna av den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen och fastighetsskatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende föreslås bli tillämpade första gången vid beskattningen för 2018 och höjningen av fastighetsskatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende från och med 2019.

Kommunerna bestämmer inom ramen för de nedre och övre gränser som lagen föreskriver storleken på de fastighetsskattesatser som ska tillämpas. Regeringen föreslår ändringar inom följande gränser:

  • Allmänna fastighetsskattesatsen: 1,03—2,00 procent (0,93—1,80 procent i år)
  • Fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende: 0,45–1,00 procent (0,41—0,90 procent i år)
  • Fastighetsskattesatsen för byggnader som används för annat än stadigvarande boende: 1,03—2,00 procent (0,93—1,80 procent i år).

Det lagutkast som var på remiss skulle även ha höjt fastighetsskatten på kraftverk, men förslaget togs tillbaka eftersom propositionen om vindkraftsparker genomgår riksdagsbehandling. 

Kommunernas skatteinkomster ökar

Ändringarna ökar på kommunernas fastighetsskatteintäkter med ca 49 miljoner euro nästa år och med 16 miljoner euro år 2019.

Höjningarna av fastighetsskatterna ingår i regeringsprogrammet. Regeringen beslutade dessutom i våras om extra förhöjningar som ska kompensera för sänkningen av avgifterna inom förskolepedagogiken.

Regeringen utfärdade torsdagen den 5 oktober propositionen om ändring av fastighetsskattelagen. Propositionen publiceras på beslutssidan.

Mera information om fastighetsskatten

Regeringen föreslår ändringar i beskattningen av vindkraftsparker (pressmeddelande 31.8.)

Ytterligare information:

Elina Pylkkänen, finansråd, tfn 02955 30254, elina.pylkkanen(at)vm.fi