Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunernas statsandelssystem förtydligas - skattekompensationer och statsandelar åtskiljs

Finansministeriet
27.6.2019 15.00
Pressmeddelande

Finansministeriet bereder åtskiljandet av kompensationen för skattebortfall som betalas kommunerna från statsandelen för kommunal basservice till ett eget budgetmoment.

Förändringen kräver ändringar i lagen om statsandel för kommunal basservice. Syftet med ändringen är att öka på transparensen hos kommunernas statsandelssystem. Förändringen kommer inte att påverka den totala nivån för finansieringen av kommunerna.

Bortfall av kommunalskatteintäkter som beror på skatteavdrag och andra av staten fastställda ändringar i beskattningsgrunderna kompenseras i dagsläget i samband med statsandelarna. Från år 2010 har ca två miljarder euro i kompensation för skattebortfall influtit i statsandelen för kommunal basservice (sammanlagt ca 1 967 miljoner euro år 2019).

Bild (på finska): Statsandelen för kommunal basservice och kompensation för skattebortfall (år 2020 i enlighet med planen för de offentliga finanserna 2019).

Ytterligare information:

Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, [email protected]

Förvaltningspolitiken Kommunärenden