Hoppa till innehåll
Media

Mindre anskaffningar samt små utgiftsrester för maskiner och anordningar får i fortsättningen dras av snabbare i beskattningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 14.11
Pressmeddelande

Engångsavskrivningarna för näringsinkomst, inkomst från gårdsbruk och kapitalinkomst från skogsbruk föreslås bli höjda och utgiftsresten för investeringar i maskiner och anordningar får en gräns i euro.

Regeringen föreslår att den övre gränsen för småskalig anskaffning av lösa anläggningstillgångar höjs till 1 200 euro och att gränsen för det sammanlagda avdraget per skatteår för små anskaffningar höjs till 3 600 euro per år. Inom skogsbruk höjs gränsen för småskalig anskaffning eller engångsavskrivning av utgiftsresten till 600 euro.

Dessutom fogas till beskattningen av inkomst av näringsverksamhet och inkomstbeskattningen av gårdsbruk en ny bestämmelse som gör det möjligt att på en gång avskriva en utgiftsrest på högst 1 200 euro. 

Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att göra avskrivningen av små anskaffningar och små utgiftsresten smidigare i beskattningen. 

Regeringen lämnade torsdagen den 29 oktober en proposition med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för engångsavskrivning och utgiftsresten av näringsinkomst, inkomst från gårdsbruk och kapitalinkomst från skogsbruk.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Propositionen publiceras på beslutsportalen

Ytterligare information:

Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 029 5530 817, [email protected] 

Tiia Hyysalo, skattesakkunnig, tfn 029 5530 407, [email protected]