Hoppa till innehåll
Media

Pienhankinnat sekä koneiden ja laitteiden pienet menojäännökset saa vähentää jatkossa nopeammin verotuksessa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2020 14.11
Tiedote

Elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoistoihin ehdotetaan korotuksia sekä kone- ja laiteinvestointien menojäännökseen eurorajaa.

Hallitus esittää, että irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan yläraja nostetaan 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostetaan 3 600 euroon vuodessa. Metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston raja nostetaan 600 euroon.

Lisäksi elinkeinotulon verotukseen ja maatilatalouden tuloverotukseen lisätään uusi säännös, joka mahdollistaa enintään 1 200 euron menojäännöksen poistamisen kerralla. 

Ehdotettujen säännösten tavoitteena on sujuvoittaa pienhankintojen ja pienten menojäännösten vähentämistä verotuksessa. 

Hallitus antoi esityksen elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi torstaina 29. lokakuuta.

Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys julkaistaan päätökset-sivulla

Lisätietoja:

Antti Sinkman, erityisasiantuntija, puh. 029 5530 817, [email protected] 

Tiia Hyysalo, veroasiantuntija, puh. 029 5530 407, [email protected]