Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ordförandeskapet
Minister Sirpa Paatero: Den digitala förvaltningen ska utvecklas genom internationellt samarbete

Finansministeriet
22.10.2019 15.04
Pressmeddelande
Sirpa Paatero.

Framtidsutsikterna för den digitala förvaltningen behandlades vid en konferens i Finlandiahuset i dag. Vid konferensen behandlades genomförandet av Tallinnförklaringen om e-förvaltning samt framtidsutsikterna för den digitala förvaltningen i Europa.

Förklaringen om e-förvaltning undertecknades av alla EU- och EES-länder i Tallinn 2017. I förklaringen framhävs bland annat att medlemsländerna ska tillhandahålla effektiva och säkra digitala tjänster, som underlättar medborgarnas och företagens liv och bidrar till att tjänster blir gränsöverskridande. Målet är att på detta sätt skapa förutsättningar för utveckling av den inre marknaden.

”Vi måste vidta åtgärder och genomföra det som vi enades om i Tallinnförklaringen. På EU-nivå måste vi nu tillsammans fatta aktiva beslut om hur vi ska vidareutveckla den digitala förvaltningen", sade kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero med ansvar för digitala frågor i Finland i sitt öppningsanförande vid konferensen.

I Tallinnförklaringen fästes särskild uppmärksamhet vid ett allt större utnyttjande av information. Även minister Paatero lyfte upp temat.
”I fortsättningen måste vi kunna utnyttja den tillgängliga informationen effektivare, också över gränserna. Det ska dock göras på ett säkert och etiskt sätt. Vi behöver gemensamma riktlinjer för en effektiv och etiskt hållbar förvaltning, produktion, användning, delning och lagring av information. Det finns nu ett större behov av en gemensam informationspolitik än någonsin tidigare", fortsatte Paatero.

En människoorienterad digital förvaltning i fokus för diskussionerna

Som ordförandeland ville Finland också fokusera diskussionen på en människoorienterad digital förvaltning. Temat lyftes fram i flera anföranden.

”Vi bör komma ihåg att digitalisering endast är ett sätt att åstadkomma funktionella förändringar. I stället för att fokusera på teknik bör uppmärksamhet fästas vid att vi genom digitalisering främjar medborgarnas liv och företagens verksamhet. De verkliga behoven bör i högre grad än tidigare ställas som utgångspunkt för verksamheten", konstaterade Roberto Viola, generaldirektör med ansvar för digitala frågor vid Europeiska kommissionen, som talade vid konferensen.

Liksom Paatero framhävde Viola informationens betydelse.

”Vi kan tillsammans skapa ett allt starkare digitalt Europa bara vi utnyttjar information och artificiell intelligens på ett effektivare sätt. När artificiell intelligens utnyttjas måste man dock se till att den är transparent och att algoritmerna används ansvarsfullt”, fortsatte Viola.

Ytterligare information:

Juhani Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 234, juhani.korhonen(a)vm.fi 

Offentliga förvaltningens ICT