Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Vehviläinen utmanar unga att komma med idéer kring digitala tjänster

Finansministeriet
20.5.2016 10.17
Pressmeddelande
Minister Vehviläinen och Kimi Uosukainen, ordförande för Förbundet för Finlands Ungdomsråd.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen utmanar unga att komma med idéer kring utvecklingen av digitala tjänster och hur dessa tjänster bättre kan utnyttjas i den offentliga förvaltningen.

Vehviläinen framförde sitt önskemål vid öppnandet av toppmötet för Unga påverkare fredagen den 20 maj i Marina Congress Center i Helsingfors.

- Regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering är kraftigt förnyande och framtidsbetonat. Vi vill förnya både tjänster, förvaltning och arbetssätt. Jag anser att det är nödvändigt att vi i reformerna drar full nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Detta gäller både framtida kommuner, landskaps- och social- och hälsovårdsreformen, och reformen av statens regionförvaltningen, säger minister Vehviläinen som ansvarar för digitalisering av offentliga tjänster.

Enligt Vehviläinen ligger Finland i toppklass när det gäller många internationella utvärderingar som rör digitalisering. Ändå finns det i Finland mycket att göra när det kommer till att bredda utbudet av elektroniska tjänster.

- Attityden till att använda och utveckla elektroniska tjänster är delvis en generationsfråga. Genom min 15-åriga son ser jag hur smidigt och modigt han och hans vänner rör sig i den elektroniska världen. Å andra sidan förstår jag gott att de äldre åldersklasserna drar sig för att sköta ärenden elektroniskt. Jag vill också understryka att vi alltid måste försäkra oss om att också de som inte har kunskap i eller möjlighet att sköta sina ärenden elektroniskt ska kunna använda traditionella offentliga tjänster.

Enligt Vehviläinen skulle det vara av stor nytta för den framtida offentliga förvaltningen om också unga i högre grad deltog i utvecklingen av digitala offentliga tjänster.

- Jag ber Förbundet för Finlands Ungdomsråd att tillsammans med Finansministeriet att ta reda på ungas åsikter om hur de kan delta i planeringen och utvecklingen av digitala tjänster både i kommuner, i landskap och på statlig nivå. Jag är övertygad om att de unga har mycket att komma med då det handlar om att göra elektroniska tjänster mera användarvänliga. De unga kunde ha en speciell roll i försöket med digitala kommuner som inleds inom kort, och som vi kunde planera tillsammans.

Enligt de digitala principer som godkändes i början av året utvecklas tjänsterna på ett kundorienterat sätt. Detta innebär bland annat att man kommer med idéer till tjänsterna tillsammans med användarna. I våras ordnades till exempel en webbtankesmedja för äldre personer där de äldre fick berätta sina åsikter om och förväntningar på de elektroniska tjänsterna.

Toppmötet för unga påverkare arrangeras nu för första gången. Arrangörer är finansministeriet och Förbundet för Finlands Ungdomsråd rf.


Ytterligare uppgifter:

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30216

Anu Vehviläinen Kommunärenden reformit spetsprojekt