Hoppa till innehåll
Media

Personalforumet följer upp inledandet av och framskridandet med välfärdsområdena

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 10.51
Pressmeddelande

Det av finansministeriet tillsatta personalforumet har till uppgift att följa det nationella genomförandet av reformen, till exempel framskridandet med beredningen av personalöverföringar. Forumet följer också upp tillämpningen av lagstiftningen om personalens ställning och dess inverkan på personalen.

I och med att välfärdsområdenas verksamhet inleds genomförs Finlands största överlåtelse av rörelse genom tiderna, då cirka 173 000 personer som arbetar inom social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdenas tjänst. Dessutom övergår kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan från kommunernas undervisningsväsende till välfärdsområdet. 

”Personalforumet skapar en direkt diskussionskanal mellan de ministerier som ansvarar för reformen samt de myndigheter och personalorganisationer som representerar välfärdsområdena och den kommunala arbetsgivaren”, berättar Personalforumets ordförande, förhandlingsdirektör Sari Ojanen från finansministeriet.

”Det är fint att vi har ett officiellt forum där alla parter kan ge representanterna för ministerierna en klar bild av hur reformen framskrider", fortsätter Ojanen.

Personalforumets mandattid är 14.10.2021–31.5.2023. Forumet sammanträder 2–3 gånger per år. Det första mötet hölls den 2 november 2021. 

Forumet har företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna (KT), Julkisen alan unioni (JAU), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (JUKO) och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation (Sote). 

Mer information:
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, ordförande för personalforumet, tfn 02955 30109, sari.ojanen(at)gov.fi