Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet fattade beslut om sammanslagning av Kankaanpää stad och Honkajoki kommun

Finansministeriet
11.6.2020 13.50
Pressmeddelande

Statsrådet fattade den 11 juni 2020 ett beslut om sammanslagningen av Kankaanpää stad och Honkajoki kommun. Honkajoki kommun upplöses och går samman med Kankaanpää stad från och med ingången av 2021. Beslutet baserar sig på det frivilliga sammanslagningsavtal som stadsfullmäktige i Kankaanpää och kommunfullmäktige i Honkajoki godkände den 15 maj 2020.

Den nya staden Kankaanpää kommer att ha 12 906 invånare efter sammanslagningen. Den nya staden Kankaanpää hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma förvaltningsområden som nuvarande Kankaanpää stad. Den nya staden Kankaanpää är en finskspråkig kommun.

Statsrådet beslutade bevilja den nya staden Kankaanpää ett prövningsberoende sammanslagningsunderstöd på 3,5 miljoner euro.

Statsrådet ska fatta beslut om ändring av kommunindelningen före utgången av juni året före ikraftträdandet av ändringen.

Ytterligare information:

Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden