Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet utfärdade en förordning om ändring av säkerhetsnätsförordningen

Finansministeriet
11.6.2020 13.52
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade den 11 juni 2020 en förordning om ändring av förordningen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2020.

Lagen om ändring av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät innehåller bestämmelser om produktionen av informations- och kommunikationstekniska tjänster för myndighetsradionätet Virve och myndigheternas tidskritiska mobilkommunikation via bredband som tjänster som avses i säkerhetsnätslagen.

Ändringen av förordningen innehåller bestämmelser som preciserar säkerhetsnätslagen när det gäller nya informations- och kommunikationstekniska tjänster för säkerhetsnätet som produceras av Suomen Erillisverkot Oy eller ett dotterbolag som helt ägs av Suomen Erillisverkot Oy. Ändringarna preciserar också tjänsteproducenternas uppgifter och förbättrar samarbetet mellan tjänsteproducenterna när det gäller att ordna tjänsteproduktionen för användarna. Ändringen innehåller dessutom några andra justeringar av bestämmelserna i förordningen.

Finansministeriet begärde utlåtanden om ändringen av säkerhetsnätsförordningen. Inom tidsfristen 30.4.2020 lämnades 20 utlåtanden.

Ytterligare information:

Eeva Lantto, regeringsråd, tfn 02955 30515, eeva.lantto(at)vm.fi