Hoppa till innehåll
Media

Työryhmä arvioimaan valtion velanhallintaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2017 14.31
Tiedote

Asiantuntijatyöryhmä arvioi, miten valtion velanhallintaa voisi edelleen kehittää. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän perjantaina 12. toukokuuta.

Työryhmän tehtävänä on arvioida

  • valtion velanhallinnan tavoitteenasettelua
  • Valtiokonttorin käyttämää vertailusalkkuun perustuvaa velanhallintamallia ja erityisesti sen toimivuutta, läpinäkyvyyttä ja tuloksellisuutta
  • korkoriskien hallintaa euroalueen yksittäisen jäsenmaan näkökulmasta
  • maksuvalmiusriskien hallintaa ottaen huomioon valtion epäsuorien vastuiden voimakas kasvu
  • nykyisen velanhallintamallin institutionaalista toimivuutta, tehtäväjakoa ja resursointia
  • velanhallinnan häiriönsietokykyä ja jatkuvuuden hallintaa.

Velanhallinnalla tarkoitetaan valtion budjettitalouden lainanottoa ja kassanhallintaa sekä budjettitalouden velkaan ja kassavaroihin sisältyvien riskien hallintaa. Valtion velanhallintamalli on ollut pääpiirteissään nykyisenkaltainen vuodesta 2005.

Velka sisältää huomattavan korkoriskin

Valtiolla on velkaa noin 102 miljardia euroa. Velka on kasvanut voimakkaasti, mutta viime vuosien matala korkotaso on alentanut korkomenoja.

Valtionvelkaan liittyy huomattava korkoriski, arvioidaan valtiovarainministeriön riskikatsauksessa. Jos yleinen korkotaso nousee pysyvästi esimerkiksi yhden prosenttiyksikön, se lisää valtion budjettivelan korkomenoja siten, että vuonna 2020 korkomenot ovat noin 500 miljoonaa euroa ennustettua korkeammat.

”Valtio on velkaantunut viime vuosina erittäin voimakkaasti, joten velan huolellinen ja harkittu hoitaminen on korostuneen tärkeää. Velka sisältää suuren korkoriskin kaikille suomalaisille. Nyt selvitetään laajasti, miten velanhallintamme toimii ja miten sitä voisi parantaa,” arvioi valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Asettamispäätös

Riskikatsaus julkaistu (tiedote 8.5.)

Tietoa velanhallinnasta (Valtiokonttori)

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, puh. 050 552 1511
Työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Jussi Lindgren, puh. 02955 30019, jussi.lindgren(at)vm.fi