Hoppa till innehåll
Media

Välfärdsområdena föreslås ha representation i Kevas förvaltning

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 13.57
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det i Kevas fullmäktige och styrelse i fortsättningen också ska finnas representation för välfärdsområdena. Ändringen blir nödvändig när välfärdsområdena blir medlemssamfund i Keva från och med den 1 januari 2023.

Enligt förslaget väljs representanterna för kommunerna och välfärdsområdena bland personer som Kommunförbundet och välfärdsområdena tillsammans har föreslagit. Från och med 2025 beaktas det gemensamma resultatet vid kommunalvalet och välfärdsområdesvalet när kommunernas och välfärdsområdenas fullmäktigeledamöter utses.

Avsikten är att de första fullmäktigeledamöterna som valts på det nya sättet ska inleda sin verksamhet 2025 när de nuvarande fullmäktigeledamöternas mandattid löper ut. Styrelsen väljs på det nya sättet första gången när den nuvarande styrelsens mandatperiod löper ut hösten 2023.

Antalet fullmäktigeledamöter och styrelseledamöter ändras inte. 20 av Kevas 30 fullmäktigeledamöter väljs på gemensam framställning av Kommunförbundet och välfärdsområdena. 6 styrelseplatser i Kevas styrelse med 11 ledamöter väljs i fortsättningen på gemensam framställning av Kommunförbundet och välfärdsområdena. 

Yrkeshögskoleaktiebolag föreslås fortsätta som medlemssamfund i Keva

Regeringen föreslår också att yrkeshögskoleaktiebolagens möjlighet att kvarstå som medlemssamfund i Keva förlängs till utgången av 2035.

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2023.

Ytterligare information:
Marja Isomäki, lagstiftningsråd, tfn 02955 30414, marja.isomaki(at)gov.fi