Hoppa till innehåll
Media

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan haetaan vaikuttavia uudistuksia ja investointeja – maakuntakiertue päättyi

työ- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2020 15.55
Tiedote
Kuuset ja orava

Suomi toteuttaa kestävän kasvun ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa talouden kasvupotentiaalia, vihreää ja digisiirtymää sekä alueellista ja sosiaalista eheyttä.

Ohjelma toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella. Suomen uudistumista tavoittelevaa ohjelmaa valmistellaan yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Valmistelun osana järjestettiin 19 ministerivetoista aluetilaisuutta.

Maakuntakiertueella kerättiin näkemyksiä ja ideoita

Maakuntakiertueella kerättiin aluetoimijoiden näkemyksiä siitä, miten Suomen pitäisi uudistua ja miten kestävää kasvua vauhditetaan. Kiertueella saatiin runsaasti eri toimijoiden ideoita kehittämishankkeista ja investoinneista. Kiertueella käsiteltiin hallituksen linjaamia Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteitä sekä  EU:n rahoituksen reunaehtoja.

Tilaisuuksiin osallistuneet ministerit olivat tyytyväisiä maakuntakiertueen antiin. Ehdotuksissa nostettiin esiin esimerkiksi koulutustason nostaminen koko maassa, uusiutuvaan energiaan perustuvien liiketoimien vahvistaminen ja riittävien tietoliikenneyhteyksien varmistaminen. Lisäksi ehdotuksissa tulivat esiin työllisyysasteen nostaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannusvaikuttavuus ja saavutettavuus.

- Suomen kestävän kasvun ohjelma kokoaa yhteistyöhön niin elinkeinoelämän ja julkisen vallan, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä erilaiset alueelliset toimijat. Tiivistä vuoropuhelua ja kumppanuuksia tarvitaan jatkossakin. Yhteistyö ja rajojen ylittäminen on välttämätöntä, kun haemme mahdollisimman vaikuttavia uudistuksia ja investointeja, muistuttaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

- Suomen kestävän kasvun ohjelman valmistelussa korostuu toimijoiden välinen yhteistyö. Yhteisenä tavoitteena on vaikuttava kokonaisuus, joka tukee elpymistä ja tulevaa kasvua. Kiitän aluetoimijoita aktiivisesta keskustelusta ja arvokkaasta panoksesta ohjelman valmisteluun. Tästä on hyvä jatkaa, elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa.

Kestävän kasvun ohjelmassa on huomioitava, että investointien ja rakenteellisten uudistusten tulee muodostaa vaikuttavia, yhtenäisiä kokonaisuuksia ja niiden tulee tukea toisiaan tavoitteiden saa vuttamisessa. Kokonaisuuksien on myös tuettava talouden rakennemuutosta ja vihreää siirtymää. Kertaluonteisten investointi- ja uudistushankkeiden valinnassa painotetaan niiden vaikuttavuutta. 

- Investointeihin ja uudistuksiin tarvittavat panostukset maksetaan takaisin 30 vuoden aikana niiden tuottamalla talouden kasvulla, muistuttaa Matti Vanhanen

Kestävän kasvun ohjelma etenee seuraavaksi eduskuntaan

Valtioneuvosto antaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta selonteon eduskunnalle vuoden 2020 loppupuolella. Maakuntakierrokselta saatavaa aineistoa hyödynnetään sen valmistelussa. Tavoitteena on laatia Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava suunnitelma vuoden 2020 loppuun mennessä. Lopullinen ohjelma tulee toimittaa Euroopan komissiolle huhtikuun 2021 loppuun mennessä.

Tilaisuuksiin osallistui laajasti alueiden eri toimijoita: maakunnan liittojen, kuntien aluehallinnon, työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän ja yritysten,  kansalaisjärjestöjen, korkeakoulujen ja oppilaitosten edustajia.

Lisätiedot:

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, 029 5530 149, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Maria Kaisa Aula, valtiosihteeri, 029 5530 443, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Suomen kestävä kasvu rakennetaan yhdessä
Hallituksen linjaus Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä ja periaatteista jatkovalmistelulle