Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lainsäädäntöhanke henkilötunnuksen muuttamisesta lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö
16.12.2020 9.07
Tiedote

Henkilötunnuksen muuttamista koskevassa hankkeessa selvitetään ja valmistellaan tarpeelliset lainsäädäntömuutokset, jotka mahdollistaisivat henkilötunnuksen vaihtamisen nykyistä laajemmin. Valtiovarainministeriö on valmistellut lainsäädäntömuutosta koskevan luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka on lausuntokierroksella 14.1.2021 asti. 

Sääntelymuutoksella pyritään mahdollistamaan henkilötunnuksen muuttaminen niissä tilanteissa, joissa henkilötunnuksia on joutunut sivullisten käsiin rikollisen toiminnan johdosta. Tarve arvioida henkilötunnuksen muuttamista koskevaa sääntelyä nousin esiin Psykiatriakeskus Vastaamon tietomurron yhteydessä.

Henkilötunnuksen lähtökohtana pysyvyys

Henkilötunnusjärjestelmän perustana on se, että henkilötunnus on ainutkertainen, pysyvä ja muuttumaton. Nykytilanteessa henkilötunnusta voi muuttaa vain, jos henkilötunnuksen väärinkäytöstä on jo aiheutunut henkilölle merkittävää haittaa. Esimerkiksi identiteettivarkaus ei yksistään riitä perusteeksi henkilötunnuksen vaihtamiselle, jos varkaudesta ei ole aiheutunut merkittävää haittaa henkilölle. 

Henkilötunnuksen pysyvyyden pääsääntö, sekä tarve turvata tunnuksen luotettavuutta ja käytettävyyttä asettaa myös valmisteltavalle muutokselle tiukat edellytykset. Kokonaisuuteen liittyy kysymyksiä henkilötunnuksen luonteesta, käsittelyn merkityksestä yhteiskunnassa sekä sääntelyn asiallisesta soveltamisesta suhteessa henkilöiden yhdenvertaisuuteen. 

Yksilön suojaamisen ja aseman kannalta henkilötunnuksen muuttamisella identiteettivarkaustilanteessa on sekä hyötyjä että haittoja. Hyödyt liittyvät yksityisyyden suojan parantamiseen ja mahdollisten henkilötunnuksen avulla tehtävien myöhempien rikosten ehkäisemiseen. Haitat kytkeytyvät hallinnolliseen ja taloudelliseen rasitteeseen, joka henkilötunnuksen muuttamisesta aiheutuu yksilölle. Henkilötunnuksen muuttaminen ei myöskään aukottomasti poista petosten tekomahdollisuutta varastetulla identiteetillä.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, p. 0295 530 023 sami.kivivasara(at)vm.fi

Neuvotteleva virkamies Maria Kekäläinen, p . 0295 530 140, maria.kekalainen(at)vm.fi

Henkilötunnuksen uudistamisen hanke käynnistyi 1.12.2022

Henkilötunnuksen muuttamista koskevan lainsäädäntöhankkeen lisäksi valtiovarainministeriössä on käynnissä henkilötunnuksen uudistamisen hanke.  Uudistamisen tavoitteena on varmistaa henkilötunnusten riittävyys, poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus ja sujuvoittaa ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä. Hankkeen toimikausi on 1.12.2020 – 31.12.2022.

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Valtiovarainministeriö