Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgruppen som ska bereda tillsättandet av en informationshanteringsnämnd inledde sin verksamhet

Finansministeriet
19.6.2019 13.01
Pressmeddelande
Informationshanteringsnämnden 19.6.2019.

Informationshanteringslagen, som gäller myndigheternas informationshantering och framställning av informationsmaterial, ska träda i kraft den 1 januari 2020. I lagen föreskrivs det om en informationshanteringsnämnd, vars verksamhet ska inledas samtidigt som lagen träder i kraft. En arbetsgrupp som bereder tillsättandet av informationshanteringsnämnden inledde sitt arbete den 19 juni.

Den 10 juni 2019 tillsatte statsrådet en arbetsgrupp med uppdrag att bereda tillsättandet av en ny informationshanteringsnämnd och att utarbeta de första utkasten till rekommendationer och riktlinjer för nämndens uppgifter. Informationshanteringsnämnden kommer att ha som uppgift att främja och utvärdera genomförandet av kraven i informationshanteringslagen.

De första rekommendationer och riktlinjer som ska utarbetas gäller en informationshanteringsmodell, en förändringsutvärdering av informationshanteringen, en beskrivning av handlingars offentlighet, uppfyllandet av datasäkerheten samt bruket av tekniska gränssnitt och elektroniska förbindelser. Den nya arbetsgruppen sammanträdde i dag till ett konstituerande möte där man planerade arbetsuppgifterna för resten av året samt arbetsgruppens indelning i underarbetsgrupper som ska utarbeta rekommendationer och riktlinjer.

”Arbetsgruppen har flera viktiga uppgifter att sköta innan nämnden tillsätts. Arbetsgruppen har i synnerhet i uppgift att säkerställa att nämndens arbete kan inledas utan dröjsmål vid ingången av 2020 samt att producera den informationsstyrning som är viktig med tanke på genomförandet av informationshanteringslagen”, konstaterade konsultativa tjänstemannen Tomi Voutilainen vid finansministeriet, som är ordförande för arbetsgruppen.

”Informationshanteringsnämndens nätverksmässiga verksamhet möjliggör en öppen dialog och ett öppet samarbete. Man kan delta i att utarbeta utkast till rekommendationer och riktlinjer genom att delta i workshoppar som ordnas av underarbetsgrupperna till nämnden. Det kommer mer information om workshopparna senare, och vi kommer också separat att bjuda in experter till dessa”, fortsatte Voutilainen.

Faktauppgifter om informationshanteringsnämnden:

• informationshanteringsnämnden är verksam vid finansministeriet och den är en självständig myndighet,

• informationshanteringsnämnden tillsätts av statsrådet för fyra år åt gången,

• informationshanteringsnämnden är en multiprofessionell sakkunnigmyndighet som arbetar i nätverk för att främja målen och kraven i informationshanteringslagen.

Ytterligare information:

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 453, tomi.voutilainen(at)vm.fi