Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Beskattningen av anställningsförmåner föreslås bli ändrad – målet är att minska utsläppen från trafiken

Finansministeriet
21.8.2020 9.41
Pressmeddelande

Skattestöden gäller bl.a. elbilar, personalbiljetter och tjänstecyklar. Finansministeriet ber om utlåtanden om lagutkasten.

Ändringarna baserar sig på regeringsprogrammet och ingår i finansminister Matti Vanhanens förslag till budget för nästa år. Förslagen baserar sig på arbetet i den arbetsgrupp som utreder reformen av beskattningen av trafiken. Syftet med ändringarna är att minska utsläppen från trafiken.

Beskattningsvärdet för elbilar sjunker för viss tid

Enligt förslaget ska beskattningsvärdet för en tjänstebil sjunka med 170 euro i månaden, om bilen inte producerar koldioxidutsläpp under körning. I praktiken är det fråga om renodlade elbilar.

Målet är att öka andelen bilar som inte producerar några utsläpp under körning i tjänstebilparken och på så sätt minska utsläppen från trafiken. Det temporära skattestödet föreslås gälla vid beskattningen under 2021–2023. Stödet ska gälla bilar som registrerats första gången i Finland efter 2019.

Finansministeriet uppskattar att ändringen minskar skatteinkomsterna med sammanlagt ca 6 miljoner euro på tre år.

Laddningsförmånen för elbilar föreslås bli befriat från skatt temporärt

Arbetsgivaren kan erbjuda en skattefri laddningsförmån för elbil under 2021 –2023. Skattepliktig inkomst uppkommer inte om arbetsgivaren bekostar laddningen av bilen på arbetsplatsen eller på en offentlig laddningsplats. Bilen kan vara arbetstagarens egen eller en förmånsbil. Skattefriheten ska gälla renodlade elbilar och laddningsbara hybridbilar.

Finansministeriet uppskattar att ändringen minskar skatteinkomsterna med sammanlagt ca 17 miljoner euro på tre år.

Skattefriheten för personalbiljetter höjs, paket med rörlighetstjänster ska inkluderas

En personalbiljett utgör skattefri inkomst upp till 3 400 euro per år. Detta innebär att den nuvarande skattepliktiga andelen på 300 euro och 750 euro slopas.

Förslaget medför ändringar i beskattningen av paket med rörlighetstjänster. Kollektivtrafikens andel av paketet ska betraktas som en personalbiljett på motsvarande sätt som erbjudande av kollektivtrafikbiljetter separat, när arbetsgivaren erbjuder paketet som en anställningsförmån.

Målet är att öka användningen av kollektivtrafik på resor mellan bostad och arbetsplats. Finansministeriet bedömer att ändringen minskar skatteinkomsterna med ca 5,5 miljoner euro på årsnivå.

Personalcykelförmånen är skattefri

Enligt förslaget ska en personalcykelförmån bli skattefri upp till 750 euro per år. Det skattefria maximibeloppet för en personalbiljett och en cykelförmån är dock sammanlagt 3 400 euro.

För närvarande utgör en cykelförmån som erhållits av arbetsgivaren till fullt belopp skattepliktig förvärvsinkomst, vilket innebär att det är fråga om nytt skattestöd. Det är svårt att bedöma konsekvenserna av ändringen, eftersom det inte finns tillgång till uppgifter om antalet anställningscyklar. Om t.ex. 10 000 arbetstagare utnyttjar en cykelförmån på 750 euro, minskar ändringen skatteinkomsterna med uppskattningsvis 3 miljoner euro.

Remissbehandlingen inleds

Finansministeriet skickade lagutkasten på remiss torsdagen den 20 augusti. Remisstiden går ut den 9 september.

Ytterligare information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi