Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp utreder utvecklandet av beskattningen av trafik på längre sikt

Finansministeriet
30.8.2019 13.54
Pressmeddelande

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp utreder behovet av att förnya beskattningen av trafik med tanke på klimatmålen och statsfinanserna. Granskningsperioden överskrider regeringsperioden.

Arbetsgruppen ska utvärdera funktionaliteten hos och konsekvenserna av det nuvarande skattesystemets samt andra skattemetoder och avgifter av skattenatur.

Arbetsgruppen kommer att ge rekommendationer om nödvändiga skatteåtgärder i syfte att effektivisera styrningen av utsläpp och att säkerställa skatteunderlaget. Arbetsgruppen utreder dessutom medel för minskning av utsläppen genom ändringar i beskattningen av anställningsförmåner. Arbetsgruppen kan vid behov avge en skild halvtidsrapport om ändringar i beskattningen av anställningsförmåner.

Arbetet har ett samband med regeringsprogrammets mål om att minska på utsläppen från trafiken. Finlands mål är att åtminstone halvera utsläppen från trafiken jämfört med 2005 års nivå före utgången av 2030.

Beskattningen bara ett styrmedel

Finansminister Mika Lintilä konstaterar att beskattningen bara är en del av den ekonomiska styrning som syftar till att minska utsläppen. Målen kräver enligt ministern ett stort antal andra medel också.

”Man bör komma ihåg att den nuvarande beskattningen av trafik redan nu till stor del baserar sig på koldioxidutsläpp. Arbetsgruppen ska nu bedöma om dessa medel är effektiva på längre sikt. Samtidigt ska vi begrunda hur skatteintäkterna kan garanteras även i framtiden. Arbetet kommer i enlighet med regeringsprogrammet att utföras med hänsyn till social rättvishet och regional jämlikhet,” fastslår minister Lintilä.

Sakkunniggruppen hör de viktigaste samarbetsparterna och andra aktörer

Arbetsgruppen har sakkunniga från finansministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, skatteförvaltningen samt transport- och kommunikationsverket. Arbetsgruppet hör forskare, intresseorganisationer och centrala samarbetsparter som stöd för sitt arbete.

Arbetsgruppens mandattid inleds i början av september och löper ut den 1 mars 2021.

Beslut om tillsättande och andra projekthandlingar (projektsidorna)

Ytterligare information:

Markus Teräväinen, arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30719, [email protected]
Ann-Mari Kemell, finansministerns skattepolitiska specialmedarbetare, tfn 040 180 1600, [email protected]

Beskattning Mika Lintilä