Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Digi i vardagen-delegationen förebygger digital marginalisering

Finansministeriet
3.8.2018 13.18 | Publicerad på svenska 13.1.2019 kl. 17.10
Nyhet

Digi i vardagen-delegationens andra verksamhetsår började livligt. På hösten kommer delegationen att delta i diskussionen om förebyggande av digital marginalisering.

Digi i vardagen-delegationen är en samarbets- och interaktionskanal, som inledde sin verksamhet den 8 mars 2017 och har till uppgift att stödja utvecklingen av digitala tjänster så att alla har lika tillgång till de möjligheter som digitaliseringen medför. Delegationens mandattid löper ut den 31 mars 2019.

Under första hälften av sitt andra verksamhetsår sammanträdde delegationen två gånger. Vid sammanträdena behandlades bland annat genomförandet av tillgänglighetsdirektivet och riktlinjerna för prioritering av e-tjänster. Protokoll och sammanträdesmaterial (på finska) hittas på delegationens webbplats (vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta >> Digi arkeen -materiaalit). Videoupptagningar från sammanträden finns på finansministeriets YouTube-kanal (youtube.com).

Den 22 mars 2018 var delegationen värd för ett öppet diskussionsmöte som särskilt riktade sig till organisationer, forskare och andra aktörer inom tredje sektorn. Vid diskussionsmötet diskuterades de digitala tjänsternas människoorientering och lika tillgänglighet för alla människor. Ungefär 50 personer deltog i diskussionsmötet.Läs mer om diskussionsmötet och ta del av videoupptagningen från det (vm.fi).

Den 7 juli 2018 publicerades under rubriken Vieraskynä i Helsingin Sanomat ett inlägg av Marianne Heikkilä, som är ordförande för Digi i vardagen-delegationen. I inlägget ”Digipalveluiden käyttöä tulisi voida harjoitella” (det bör vara möjligt att öva användningen av digitala tjänster) lyfte hon fram att det i fråga om nödvändiga tjänster bör finnas digitala plattformar där man kan öva. Handledare som ger digitalt stöd behöver sådana plattformar i sitt arbete. Dessutom skulle alla som vill ta del av de digitala tjänsterna på ett tryggt och självständigt sätt ha nytta av dessa plattformar. Avsaknaden av övningsplattformar är något som flera medlemmar i delegationen har lyft fram. Läs inlägget (på finska) här (hs.fi).

Samarbete med kampanjen Aldrig för sent att surfa

Digi i vardagen-delegationen samarbetar med Yle för att förbättra finländarnas digitala färdigheter och deltar i en turné, som inleds den 22 augusti och besöker tio orter.

Turnén är en del av Yle-kampanjen för digitala färdigheter Aldrig för sent att surfa (yle.fi). Kampanjen inleds den 13 augusti med en utmaning, som fortsätter fyra veckor. Yles utmaning är att lära en närstående en enkel digital färdighet som är till nytta i vardagen. Företrädare för delegationen har deltagit i planeringen av turnén. Man kan träffa dem på de platser som turnén besöker. Marianne Heikkilä, som är ordförande för delegationen, kommer att delta den 13 augusti i Yle Radio Suomis Nettiä ikä kaikki-kväll.

På hösten sammanträder delegationen den 19 september och den 14 november. Därutöver ordnar delegationen den 26 november ett seminarium om olika generationers digitala vardag. Mer information om seminariet ges senare. Det finns också planer på att ordna ett andra diskussionsmöte under delegationens mandattid.

Mer information:

  • Digi i vardagen-delegationens webbplats: material, kontaktinformation, feedback (vm.fi)
  • YouTube-spellista #digiarkeen: videor från möten och seminarier (youtube.com)
  • I Digi i vardagen-delegationen ingår företrädare för 18 frivilligorganisationer, fyra forskare samt företrädare för justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Marianne Heikkilä, som är generalsekreterare för Marttaliitto och projektchef för den nationella barnstrategin (undervisnings- och kulturministeriet/social- och hälsovårdsministeriet), är ordförande för delegationen. Arbetet i delegationen stöds av ett sekretariat som består av tjänstemän från finansministeriet. Sekretariatet har inrättats av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Mer nyheter om ämnet: