Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet och Förbundet för Finlands Ungdomsråd informerar
Representanter för ungdomsfullmäktige ger sin syn på framtidens kommuner och landskap

Finansministeriet
20.5.2016 10.00
Pressmeddelande

Finansministeriet och Förbundet för Finlands Ungdomsråd ordnar den 20 maj ett toppmöte i Helsingfors för en stor samling representanter för kommunernas ungdomsfullmäktige. Målet med evenemanget är att samla de ungas synpunkter på de framtida landskapen och kommunerna.

Evenemanget öppnas av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. I evenemanget deltar ca 180 personer från 120 olika ungdomsfullmäktige runt om i Finland.

Under toppmötet samlas de unga i workshoppar där de grunnar på frågor som rör framtidens kommun, landskapsreformen och demokratin. Resultaten av workshopparna och hela evenemanget utnyttjas i den fortsatta beredningen av regeringens reformer.

- Vi önskar att de ungas röst i och med toppmötet ska bli hörd i den framtida kommunen och i den tillhörande beredningen. De unga bör i högre grad bli delaktiga och hörda i kommunerna, vars uppgifter i framtiden i stor utsträckning kommer att bestå av tjänster för barn och unga. Vi behöver fördomsfria visioner där de unga tas med på både nationellt och lokalt plan. Riksomfattande påverkansmöjligheter i stil med detta toppmöte behövs också i fortsättningen som stöd för de lokala formerna för deltagande, sade Kimi Uosukainen, ordförande för Förbundet för Finlands Ungdomsråd.

Minister Lauri Tarasti berättar om den framtida demokratin i landskapen, medan överdirektör Päivi Laajala från finansministeriet inleder diskussionen om framtidens kommun.  I eftermiddagens paneldebatt deltar riksdagsledamöterna Mari-Leena Talvitie och Sanna Marin, ordföranden för Förbundet för Finlands Ungdomsråd Kimi Uosukainen, finanspolitiska samordnaren Sami Yläoutinen från finansministeriet och regeringsrådet Pekka Järvinen från social- och hälsovårdsministeriet. Familje- och omsorgsminister Juha Rehula avslutar toppmötet.

Presentationerna från evenemanget publiceras på webbsidan för reformen Framtidens kommun på adressen vm.fi/framtidens-kommun. Mer information om landskapsreformen finns på adressen alueuudistus.fi/sv/framsida. Delta i diskussionen på Twitter med hashtaggarna #kunta2030 och #huippis2016.


Mer information:

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 0295 530 216
Kimi Uosukainen, ordförande, Förbundet för Finlands Ungdomsråd, tfn 044 777 05 61
Verna Castrén, generalsekreterare, Förbundet för Finlands Ungdomsråd, tfn 044 331 11 94
Inga Nyholm, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 042
Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 322

Anu Vehviläinen Kommunärenden reformit