FI SV

Framtidens kommun

Framtidens kommun -projektet definierar på basis av en parlamentarisk beredning visionen för framtidens kommun 2030. Projektet definierar även kommunernas roll, uppgifter och ställning i förhållande till de nya självstyrande områdena.  Fokus ligger på kommunens roll som främjare av livskraften, företagsamheten och sysselsättningen samt kommundemokratin. Dessutom ska man kartlägga och bereda de nödvändiga lagstiftningsändringarna och behoven att förändra kommunalpolitiken på längre sikt.  Mellanrapporten om kommunens roll som främjare av välfärden, livskraften, företagsamheten och sysselsättningen blir färdig före utgången av 2016.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen är ordförande för projektets parlamentariska arbetsgrupp. Riksdagsledamöterna Toimi Kankaanniemi och Mari-Leena Talvitie är vice ordföranden. En sakkunnigarbetsgrupp har dessutom tillsatts för projektet. 

Scenarier och visioner för framtidens kommun 2030

Scenarier och visioner för framtidens kommun 2030, pdf

Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun

Framtidens kommun – sakkunniggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna

Presentation

Öppningsseminariet den 20 januari 2016

Öppningsseminariet hålls onsdagen den 20 januari 2016 i Finlandiahuset, Helsingfors.Till seminariet inbjuds bland annat representanter för kommunerna, staten, organisationer och media samt riksdagsledamöterna. Tillställningen kan följas direkt på nätet.

Program för seminariet Framtidens kommun

Seminariets presentationsmaterial (på finska)

Framtidens kommun-video

De unga påverkarnas Toppmöte den 20 maj 2016

Finansministeriet och Finlands Ungdomsfullmäktiges förbund r.f. ordnar den 20 maj 2016 ett toppmöte för unga beslutsfattare. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinenhar bjudit in en representant för varje kommunala ungdomsfullmäktige för att utväxla ideèr och diskuteraframtidens kommuner och landskommuner.

Bilaga: Inbjudan och program

Representanter för ungdomsfullmäktige ger sin syn på framtidens kommuner och landskap (pressmeddelande 20.5.)

Minister Vehviläinen utmanar unga att komma med idéer kring digitala tjänster (pressmeddelande 20.5.)


Kontaktinformation

Auli Valli-Lintu, regeringsråd
fornamn.efternamn(at)vm.fi 
tfn 02955 30079

Katja Palonen, konsultativ tjänsteman
fornamn.efternamn(at)vm.fi 
tfn 02955 30322

Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd
fornamn.efternamn(at)vm.fi 
tfn  02955 30445