Framtidens kommun

Framtidens kommun -projektet definierar på basis av en parlamentarisk beredning visionen för framtidens kommun 2030. Projektet definierar även kommunernas roll, uppgifter och ställning i förhållande till de nya självstyrande områdena.  Fokus ligger på kommunens roll som främjare av livskraften, företagsamheten och sysselsättningen samt kommundemokratin. Dessutom ska man kartlägga och bereda de nödvändiga lagstiftningsändringarna och behoven att förändra kommunalpolitiken på längre sikt. 

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen är ordförande för projektets parlamentariska arbetsgrupp. Riksdagsledamöterna Mari-Leena Talvitie och Vesa-Matti Saarakkala är vice ordföranden. En sakkunnigarbetsgrupp har dessutom tillsatts för projektet. 

 

Scenarier och visioner för framtidens kommun 2030, pdf

Framtidens kommun – sakkunniggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna

 


Kontaktinformation

Auli Valli-Lintu, regeringsråd
auli.valli-lintu(at)vm.fi 
tfn 02955 30079

Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd
mervi.kuittinen(at)vm.fi 
tfn  02955 30445

Lotta Mattsson, specialsakkunnig  
lotta.mattsson(at)vm.fi
tfn 02955 30457