Hoppa till innehåll
Media

Organisationer inom den offentliga förvaltningen understöds i upphandlingen av e-tjänster som riktats till företag

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2022 8.28
Nyhet

I finansministeriets rapport går man igenom krav som skulle vara nyttiga för e-tjänster som upphandlas. Syftet med dessa krav är att underlätta upphandlingen av system för e-tjänster och därigenom digitaliseringen av tjänster och funktioner.

Organisationerna inom den offentliga förvaltningen ska även framöver upphandla, konkurrensutsätta och ansvara för sina e-tjänster självständigt, men upphandlingarna ska basera sig på gemensamma definierade krav. Detta möjliggör bättre interoperabilitet och utvecklingsmöjligheter i fortsättningen.

E-tjänster som riktats till företag kräver utveckling 

Enkäter som utrett tillgången till och utvecklingsnivån hos e-tjänster som riktats till företag och sammanslutningar visade att kommunala e-tjänster ofta saknas helt och hållet eller att det digitala förverkligandet kräver utveckling. De begränsade utvecklingsresurserna är särskilt uppenbara när det gäller tjänster med mindre kundvolymer. Slutrapporten erbjuder en lösning på denna utmaning.

Målet i regeringsprogrammet är att Finland ska vara känt som en föregångare inom digitalisering och teknisk utveckling. Målet med Programmet för främjande av digitalisering är att stöda och uppmuntra myndigheter att göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten och företagen i digital form. Kunderna önskar e-tjänster som är oberoende av tid och plats, och e-tjänsterna möjliggör dessutom utveckling av myndighetsfunktionerna. 

Ytterligare information:
Petteri Ohvo, projektchef, tfn 0295 530 427, petteri.ohvo(at)gov.fi

Offentliga förvaltningens ICT