Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bilskattestödet för taxibilar slopas stegvis

Finansministeriet
23.11.2017 13.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att nedsättningen av bilskatten för taxibilar slopas stegvis före juli 2022.

Nuförtiden beviljas taxibilar en skattenedsättning på 4 800 euro om bilen efter första registreringen i huvudsak används för taxitrafik. Regeringen föreslår att skattestödet sänks till 3 000 euro nästa juli. Därefter ska skattestödet sänkas stegvis så att stödet helt och hållet upphör i juli 2022.

Om skattestödet slopas ökar de årliga skatteintäkterna enligt finansministeriets beräkningar med ca 12 miljoner euro efter övergångsperioden. Taxibilarnas utgifter ökar med mindre än en procent.

Lättare reglering lockar nya företagare

Skatteändringen beror på lagen om transporttjänster som träder i kraft i juli nästa år. Lagen kommer att förändra taxisystemet på ett väsentligt sätt i och med att till exempel tillståndskvoterna och prisregleringen slopas.

Den lättare regleringen förväntas locka nya företagare, vilket skulle öka på det sammanlagda skattestödet. Riskerna för missbruk skulle också öka, liksom även myndigheternas arbetsbörda med behandlingen av och tillsynen över stödet.

Bilskattens andel av taxibilarnas kostnadsstruktur är tämligen liten, och den är inte av någon större betydelse med tanke på efterfrågan på taxitjänster.

Tillgänglighetsanpassade taxibilar befrias helt från bilskatten

Regeringen föreslår dessutom att stora tillgänglighetsanpassade taxibilar och taxibilar för skoltransporter befrias från bilskatten. Skattesänkningen kan i dagsläget vara högst 15 000 euro. Skattefriheten för invalidtaxibilar slopas samtidigt, eftersom den i praktiken ersätts av skattebefrielsen för tillgänglighetsanpassade taxibilar. Syftet med skatteförmånen för stora tillgänglighetsanpassade taxibilar är att garantera ett tillräckligt stort antal tillgänglighetsanpassade bilar även i framtiden då kvoterna för tillgänglighetsanpassade taxibilar slopas.

Förändringarna avses träda i kraft i juli 2018. Bilskatteintäkterna kommer att minska med 200 000 euro om registreringsantalet förblir på den nuvarande nivån.

Preciseringar i skatteförmånen för husbilar

Regeringen föreslår även preciseringar i skatteförmånen för husbilar. Målet är att rikta skattestödet på ett noggrannare sätt än i dagsläget och att förhindra kringgåendet av bilskatt med hjälp av mindre strukturella förändringar.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Bakgrundsinformation om vägtrafikbeskattningen

Ytterligare information:

Markus Teräväinen, konsultativ tjänsteman 02955 30719, markus.teravainen(at)vm.fi
Matias Marttinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi