Hoppa till innehåll
Media

Tietokarhu Oy som skött Skatteförvaltningens IT-tjänster har upplösts

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2021 12.09
Pressmeddelande

Tietokarhu Oy försattes i likvidation från och med 1 januari 2021, vilket har lett till att bolaget nu har upplösts. Ägarna till Tietokarhu Oy, dvs. staten och TietoEVRY Abp, beslutade i dag den 28 september om upplösningen av bolaget.

Under likvidationen har bolaget betalat alla sina skulder och sagt upp sina avtal om affärsverksamhet och förvaltning med olika intressentgrupper. Bolagets tillgångar har delats ut till ägarna i proportion till deras ägarandelar. Statsrådet bemyndigade den 17 september 2020 finansministeriet att på statens vägnar godkänna att bolaget försätts i likvidation.
Tietokarhu Oy har för egen del svarat för att Skatteförvaltningens informationssystem gör det möjligt att verkställa beskattningen i tid och korrekt. Skatteförvaltningen inledde 2013 projektet Valmis, vars syfte var att förnya skatteförvaltningens informationssystem och stegvis ersätta skatteförvaltningens informationssystem med färdig programvara. Övergången till den färdiga programvaran och en kontrollerad nedläggning av bolaget har genomförts planmässigt i gott samarbete mellan parterna.
Tietokarhu Oy grundades 1997 som ett gemensamt företag mellan TT Tieto Oy (numera TietoEVRY Abp) och staten för att sköta Skatteförvaltningens IT-tjänster. Staten har innehaft en ägarandel på 20 procent och en rösträtt på 80 procent i Tietokarhu Oy. TietoEVRY Abp har innehaft 80 procent av aktierna i Tietokarhu och 20 procent av rösträtten.

Ytterligare information:

Irja Peltonen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 0295 530 138, irja.peltonen(at) gov.fi 
Salla Kalsi, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at) gov.fi
TietoEVRYs kommunikation, tfn 040 570 4072, news(at)tietoevry.com