Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vad finansieras med statens medel?

Finansministeriet
15.6.2016 12.30 | Publicerad på svenska 15.6.2016 kl. 12.33
Nyhet

Kartläggningen av finansministeriets utgifter visar vilka förmåner, tjänster och verksamheter som i Finland antingen helt eller delvis finansieras med statliga medel.

Kartläggningen av utgifter ger medborgarna en bättre uppfattning om vad statens medel används till, och hur de används. Kartläggningen av utgifter används också inom forskning, som stöd för det politiska beslutsfattandet och inom statsförvaltningen vid tjänsteuppdrag.

Kartläggningen av utgifterna innehåller de viktigaste statligt finansierade offentliga utgifterna

För kartläggningen av utgifterna har man valt ut de största, viktigaste och intressantaste helheterna. Alla offentliga utgifter eller utgifter i statsbudgeten beskrivs inte. Kartläggningen innehåller också information om hur finansieringen av momenten bestäms och vilken verksamhetens effekt är med tanke på undersökningar och utredningar. Som utgångspunkt har valts den uppgiftsspecifika klassificeringen av de offentliga samfundens utgifter.

Arbetspensionerna och arbetspensionssystemen samt skötseln av skulder har lämnats utanför kartläggningen. Också förvaltningens omkostnader beskrivs endast delvis. Till exempel försvarsmaktens och polisens omkostnader ingår däremot i beskrivningarna, eftersom finansieringen av dessa centrala verksamheter i stor utsträckning uttryckligen bestäms utifrån omkostnaderna.

I fråga om den kommunala ekonomin omfattar kartläggningen endast de uppgifter där staten är medfinansiär. Man har inte kunnat få heltäckande information om utgifterna för den kommunala ekonomin i de olika uppgiftskategorierna, men all tillgänglig information har tagits med i kartläggningen.

Också skattestöden ingår i kartläggningen av utgifter

I kartläggningen av utgifter har det ansetts motiverat att granska skattestöden parallellt med de ordinarie utgifterna, eftersom det inom den offentliga ekonomin i många fall är möjligt att samma grupp av förmånstagare eller samma verksamhet stöds antingen med olika förmåner, dvs. överföringsutgifter, eller med skattestöd.

Kartläggning av utgifter, våren 2016 (på finska)

En kartläggning av utgifter offentliggjordes första gången våren 2015 som en del av ministeriernas samarbete för att genomföra projektet för kartläggning av de offentliga utgifterna och de offentliga finansernas struktur. Också den uppdaterade versionen har genomförts som ett samarbete mellan ministerierna. Den uppdaterade kartläggningen fokuserar på anslagen för 2016, men också utvecklingen av anslagen på längre sikt beskrivs.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman, Johanna von Knorring, tfn 02955 30232
Konsultativ tjänsteman, Niina Puolusmäki, tfn 02955 30454
[email protected]