Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ökad öppenhet och transparens inom statens upphandlingsverksamhet

Finansministeriet
19.1.2017 16.07
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt förordade den 16 januari förslaget om att publicera statens upphandlingsuppgifter. Finansministeriet vidtar åtgärder som behövs för att publicera uppgifterna i form av öppen data samt för att förverkliga upphandlingsdatatjänsten som avsetts för medborgarna.

De statliga organisationernas årliga upphandlingar uppgår sammanlagt till nästan 6 miljarder euro. De största kommunerna har redan i flera år publicerat uppgifter om sina egna upphandlingar och anskaffningar. Staten har inte gett ut motsvarande uppgifter eftersom uppgifterna om statskoncernens upphandlingar varit tämligen svårtillgängliga. De som varit intresserade av statliga organisationers upphandlingsuppgifter har varit tvungna att begära information direkt från enskilda organisationer.

- Publiceringen av upphandlingsuppgifterna är en betydande åtgärd med tanke på öppen förvaltning, eftersom den utökar den statliga medelsanvändningens och verksamhetens transparens gentemot medborgarna och företagen på ett betydande sätt, berättar ministerarbetsgruppens ordförande, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Statens upphandlingsuppgifter publiceras våren 2017 som öppen data. Samtidigt förverkligas en för allmänheten öppen tjänst där medborgarna och företagen kan följa användningen av statens upphandlingsmedel på ett dynamiskt sätt nästan i realtid. Informationsinnehållet i tjänsten består av offentlig upphandlingsinformation där det framgår vad statliga organisationer upphandlar och varifrån.

Digitaliseringen minskar på företagens och upphandlingsenheternas administrativa börda i samband med upphandlingar

Åtgärdsprogrammet för digitalisering av statens upphandlingar går ut på att förenhetliga hela upphandlingsprocessen från planerings- till betalningsskedet. Målet är en väl ledd, enhetlig och effektiv upphandlingsverksamhet.

- Statens upphandling digitaliseras som en helhet, från identifiering av upphandlingsbehovet och ordnande av anbudstävlingar till beställandet, betalningen och rapporteringen, säger minister Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av den offentliga servicen.

Den viktigaste förutsättningen för digitalisering av statens och hela den offentliga förvaltningens upphandlingar är att tjänsten med uppgifter om leverantörerna åt den offentliga förvaltningen förverkligas. Tack vare den nya tjänsten kan man automatisera kontrolleringen av skatteuppgifter för sådana företags del som deltar i anbudstävlingarna, minska på överlappande registrering av information och förenkla underhållet och uppdateringen av företagsinformation.

Den grundläggande informationen i leverantörsuppgiftstjänsten baserar sig på uppgifter i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ), till vilka man kopplar uppgifter från andra basregister och fogar uppgifter som behövs i olika skeden av upphandlingsprocessen, t.ex. företagens faktureringsuppgifter samt produkt- och serviceurvalet. 

Tjänsten med uppgifter om leverantörerna, den automatiska kontrollen av myndighetsuppgifter och publiceringen av upphandlingsuppgifterna som öppen data genomförs inom regeringens projekt för digitalisering av den offentliga servicen. Finlands ansökan om automatisk kontroll av myndighetsuppgifter har bedömts vara den näst bästa ansökningen inom e-Procurement-området som ingår i EU-kommissionens CEF-finansieringsansökan.

Ytterligare information:
Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 0295 530216, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Tero Meltti, specialsakkunnig, tfn 02955 30770 , fornamn.efternamn(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Avoin hallinto Finansministeriet Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Ministeriet Offentliga förvaltningens ICT