Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Valtoris verkställande direktör byts

Finansministeriet
12.1.2021 18.26
Pressmeddelande

Verkställande direktören för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori Pasi Lehmus har sagt upp sig från sitt uppdrag. Finansministeriet inleder omedelbart processen för att välja en ny verkställande direktör. Tjänsten som verkställande direktör för Valtori tillsätts från och med 1.5.2021 för en tid av fem år.

Valtoris nuvarande verkställande direktör Pasi Lehmus fortsätter i sitt uppdrag fram till den 30 april 2021 och övergår från och med den 1 maj 2021 till uppdraget som informationsförvaltningsdirektör för Birkalands sjukvårdsdistrikt (PSHP).

Valtori har till uppgift att tillsammans med de ämbetsverk som är kunder bygga upp ett digitalt Finland och göra det möjligt för statsförvaltningen att arbeta smidigt med hjälp av fungerande och säkra tjänster. Valtors kunder inkluderar bland annat alla ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen.

”Valtoris verksamhet har utvecklats målmedvetet och resultatrikt under Pasi Lehmus ledning i flera års tid. Kundtillfredsställelsen har förbättrats och tjänsternas funktionssäkerhet är på en god nivå. De datatekniska utmaningar som orsakas av covid-19-pandemin har också hanterats på ett berömvärt sätt. Jag tackar Pasi Lehmus för ett gott arbete”, konstaterar understatssekreterare Päivi Nerg.

Ansökningstiden för uppdraget som verkställande direktör inleds inom kort.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, förvaltningspolitisk understatssekreterare 0295 530149, paivi.nerg(at)vm.fi 
 

Digitalisoituminen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT