Hoppa till innehåll
Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen:
Byggandet minskar i år och nästa år, framför allt inom bostadsbyggandet

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2019 13.07
Nyhet

Byggandet minskar från den nuvarande höga nivån i år och nästa år enligt en uppskattning i konjunkturgruppen för byggbranschens (Raksu) rapport som gavs ut av den 6 februari. Bostadsbyggandet minskar mest, men annat byggande beräknas också minska. Byggandet av hälsovårdsbyggnader och skolor är fortfarande livligt.

Den totala byggproduktionen uppskattas minska med ½ - 2½ procent år 2019 och med ytterligare 1½ - 3½ procent år 2020. År 2018 ökade byggproduktionen framför allt tack vare bostadsbyggandet med ca 3½ procent.

Raksus prognos för 2019 är 37 000 - 39 000 nya bostadsprojekt. Antalet beräknas minska med flera tusen året därpå. Antalet nya bostadsprojekt var rekordstort i fjol, för andra året i följd, ca 44 000 - 45 000.

Nybyggandet minskar i år. De beviljade kubikmetrarna minskade med cirka 10 % i fjol jämfört med året innan. Ett tämligen stort antal nya projekt inleddes ännu intill slutet av 2018, byggandet kommer alltså att vara omfattande ännu i början av 2019.

Renoveringsbyggandet beräknas ha ökat med ungefär 1 procent 2018 och det uppskattas öka med ca 1½ procent år 2019. Renoveringsbyggandet ökar kraftigare i fråga om bostadsbyggnader än andra byggnadstyper.

Mark- och vattenbyggandet minskar under innevarande år med 2-3 procent eftersom den nuvarande regeringens spetsprojektinvesteringar upphör i och med att regeringsperioden löper ut. Stora infrastrukturprojekt, såsom t.ex. andra skedet av västmetron pågår emellertid, och byggandet av Spår-Jokern i huvudstadsregionen torde inledas 2019.

Priserna på bygginvesteringar ökade raskt i fjol. Ökningen var mera än dubbel jämfört med den allmänna inflationen. Minskningen av nya projekt torde leda till att förhöjningen av anbudspriserna avtar eller rentav upphör. Infrastrukturkostnaderna var höga på grund av oljepriset. Nu förväntas kostnadsökningen avta avsevärt.

Sysselsättningen inom byggbranschen uppnådde i slutet av 2018 sin toppnivå under 2000-talet, då byggbranschen hade sammanlagt 208 000 sysselsatta under det tredje kvartalet. Antalet anställda beräknas förbli på en hög nivå inom byggbranschen både i år och ännu nästa år. Tillgången till kompetent arbetskraft har redan försämrats inom vissa områden, och det upplevs vara det största enskilda hindret för produktionstillväxten.

Byggandet 2019–2020, våren (på finska)

Ytterligare information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi

Konjunkturgruppen för byggbranschen (Raksu) som leds av finansministeriet uppskattar konjunkturutvecklingen inom bostads-, infrastruktur- och renoveringsbyggandet. Konjunkturgruppen för byggbranschens rapporter behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis även på regional plan. Läget granskas med tanke på volymer, priser, kostnader, finansiering samt sysselsättning och åtgången av byggmaterial. Konjunkturgruppen behandlar strukturella frågor i anslutning till byggandet och långsiktiga förändringsbehov. Gruppen utfärdar även rekommendationer i syfte att säkerställa en balanserad utveckling inom byggbranschen.