Hoppa till innehåll
Media

Rakennusalan suhdanneryhmä:
Rakentaminen vähenee tänä ja ensi vuonna, erityisesti vähenee asuinrakentaminen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2019 13.07
Uutinen

Rakentaminen vähenee korkealta tasoltaan tänä ja ensi vuonna, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) 6. helmikuuta julkaistussa raportissaan. Erityisesti vähenee asuinrakentaminen, mutta myös muun rakentamisen ennakoidaan vähenevän. Terveydenhuollon rakennusten ja koulujen rakentaminen pysyy kuitenkin vilkkaana.

Koko rakentamisen tuotannon arvioidaan vähenevän ½–2½ prosenttia vuonna 2019 ja edelleen 1½–3½ prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2018 erityisesti asuinrakentaminen nosti rakentamisen tuotannon arviolta 3½ prosenttiin.

Raksu arvioi, että vuonna 2019 aletaan rakentaa 37 000–39 000 asuntoa. Vuonna 2020 aloituksia tehdään arvion mukaan useita tuhansia vähemmän. Viime vuonna uusia asuntoja alettiin rakentaa ennätyksellisen paljon jo toista vuotta peräkkäin, noin 44 000–45 000 kappaletta.

Uudistalorakentaminen vähenee vuonna 2019. Rakennuslupakuutiot vähenivät viime vuonna noin 10 prosentilla vuodentakaisesta. Uusia rakennushankkeita käynnistyi kohtuullisen paljon lähes vuoden 2018 loppuun asti, joten rakennettavaa kantaa on vuoden 2019 alussa paljon.

Korjausrakentamisen määrän arvioidaan kasvaneen vuonna 2018 noin 1 prosenttia ja kasvavan edelleen vuonna 2019 noin 1½ prosenttia. Asuinrakennusten korjaaminen lisääntyy voimakkaammin kuin muiden rakennusten korjaaminen.

Maa- ja vesirakentaminen vähenee kuluvana vuonna 2-3 prosenttia, kun hallituksen kärkihankeinvestoinnit päättyvät hallituskauden päättyessä. Suuria infrahankkeita on kuitenkin meneillään: muun muassa länsimetron kakkosvaihe ja Raide-Jokerin rakentaminen pääkaupunkiseudulla alkanee vuonna 2019.

Rakennusinvestointien hinnat nousivat nopeasti viime vuonna. Hintojen nousu oli yli kaksinkertainen yleiseen inflaatioon verrattuna. Käynnistyvien hankkeiden määrän vähenemisen arvioidaan näkyvän tarjoushintojen nousun hidastumisena tai pysähtymisenä. Infrarakentamisen kustannukset olivat öljyn hinnan vuoksi korkeat. Nyt kustannusten nousun odotetaan hidastuvan selvästi.

Rakennusalan työllisten määrä nousi 2000-luvun huippuunsa vuoden 2018 lopussa, jolloin rakennusalan työllisiä oli 208 000 vuoden kolmannella neljänneksellä. Rakennusalalla työskentelevien lukumäärän arvioidaan pysyvän tänä ja ensi vuonna edelleen hyvällä tasolla. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on joillakin alueilla osoittautunut haasteelliseksi, ja se koetaan suurimmaksi yksittäiseksi esteeksi tuotannon kasvulle.

Rakentaminen 2019–2020, kevät

Lisätietoja:

finanssineuvos Sontag Sari, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.