Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förlängning av tiden för täckning av kommunernas underskott och understöd för frivilliga kommunsammanslagningar på remiss

Finansministeriet
18.8.2020 8.59 | Publicerad på svenska 18.8.2020 kl. 15.13
Pressmeddelande

I kommunallagen föreslås en temporär ändring i syfte att förlänga tiden för täckning av kommunernas underskott. Genom de ändringar som planeras i kommunstrukturlagen kan de kommuner som frivilligt går samman få sammanslagningsunderstöd enligt prövning. Utlåtanden om propositionerna kan lämnas via Lausuntopalvelu.fi-tjänsten senast den 11 september 2020.

I och med den temporära ändringen av kommunallagen kan en kommun eller en samkommun  ansöka om förlängning av perioden för täckning av underskott hos finansministeriet, om det på grund av coronavirusepidemin blivit svårare att täcka underskottet inom utsatt tid. Syftet med propositionen är att jämna ut coronaepidemins effekter på den kommunala ekonomin och förbättra kommunernas möjligheter att anpassa sin ekonomi på grund av de ekonomiska svårigheter som följer av epidemin. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt och att de ska vara temporära. 

I kommunstrukturlagen föreslås ett sammanslagningsunderstöd enligt prövning. Understöd kan sökas av en ny kommun som bildats av två eller flera kommuner och som frivilligt förenats. Dessutom föreslås det att den nya kommunen ska kunna få ersättning för en eventuell minskning av statsandelarna. 

Syftet med ändringarna är att undanröja de ekonomiska hindren för frivilliga kommunsammanslagningar och att främja uppkomsten av en livskraftig och funktionsduglig kommunstruktur i enlighet med regeringsprogrammet. Lagändringen avses träda i kraft 2021, varvid stöd kan beviljas för kommunsammanslagningar som träder i kraft vid ingången av 2022.

”Jag är nöjd över att propositionen om prövningsbaserat stöd till frivilliga kommunsammanslagningar kommit igång. En situation, där man stöder endast sådana sammanslagningar som inkluderar en kriskommun, är inte uppmuntrande och förverkligar inte regeringsprogrammets anda om en livskraftig kommunstruktur”, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

”När det gäller förlängningen av täckningen för underskott får kommunerna å sin sida lättnader i de ekonomiska utmaningar som coronakrisen medför. En längre period för att täcka underskott möjliggör vid behov bättre möjligheter för kommunerna att sköta sin grundläggande uppgift, dvs. att ordna jämlik basservice för kommuninvånarna”, fortsätter minister Paatero.

Ytterligare information:

Förslag till temporär ändring av kommunallagen
Mervi Kuittinen, regeringsråd, tfn 0295 530 445, mervi.kuittinen (at) vm.fi 
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi 

Propositionen om kommunstrukturlagen
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 02955 30018, minna-marja.jokinen (at) vm.fi
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero