Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvecklingen av digital identitet inleds – målet är att erbjuda alla en jämlik möjlighet att styrka sin identitet elektroniskt 

Finansministeriet
16.10.2020 9.58 | Publicerad på svenska 19.10.2020 kl. 8.59
Pressmeddelande
Ihminen, läppäri ja kännykkä.

Finansministeriet har tillsatt projektet för att utveckla den digitala identiteten och sätten att använda den. Målet för projektet som ingår i regeringsprogrammet är att skapa lika förutsättningar och möjligheter för alla som uträttar ärenden i samhället att med hjälp av en digital metod visa de uppgifter om sin identitet som myndigheten har fastställt. 

Vid beredningen av projektet har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Polisstyrelsen utrett hur man vid sidan av pass och identitetskort i Finland skulle kunna skapa ett helt digitalt sätt att påvisa personuppgifter både fysiskt och digitalt.  

Målet med projektet för digital identitet är samtidigt att säkerställa att kostnaderna för stark autentisering inom den offentliga förvaltningen är hanterbara och förutsebara. Projektet för digital identitet eliminerar inte behovet av tjänster för stark autentisering som tillhandahålls t.ex. av banker och mobiloperatörer.

”Möjligheten att agera i en digital miljö är i allt högre grad en förutsättning för full delaktighet i samhället. Staten har i sådana fall ansvaret för att alla på lika villkor garanteras förutsättningar för elektronisk autentisering utan kopplingar till någon kundrelation”, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero, som också ansvarar för digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen. 

Till statens grundläggande uppgifter hör att föra ett register över kärnuppgifter om medborgarnas identitet, att säkerställa uppgifternas riktighet och att utveckla lösningar för att visa dessa uppgifter. När samhället digitaliseras är e-tjänster inte längre bara ett kompletterande alternativ, utan ofta den huvudsakliga kommuniceringskanalen. Vid sidan av pass och identitetskort kräver den digitala världen redan nu nya sätt att visa de grundläggande identitetsuppgifter som staten garanterar. 

De fastställda uppgifterna om kärnidentitet finns i statliga register, men hittills har staten inte haft möjlighet att utfärda intyg över dem till fysiska personer för elektronisk kommunikation. För att identitetsbevis ska kunna förmedlas ända till fysiska personer, ska projektet producera ett sätt att påvisa identiteten med mobilapparater och ett alternativt verktyg för grupper med särskilda behov. 

Projektets mandatperiod är 8.10.2020–30.6.2023. Finansministeriet svarar för styrningen av projektet för digital identitet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Polisstyrelsen svarar för genomförandet. I genomförandeskedet är samarbetet mellan aktörer som tillhandahåller ärendehanteringstjänster inom den offentliga och den privata sektorn avgörande för att projektet ska lyckas.  

På finansministeriets webbplats finns frågor och svar (på finska) om projektet för digital identitet.

Ytterligare information: 
Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, chef för enheten, tfn 02955 30514, maria.nikkila(at)vm.fi
Juha Mitrunen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 356, juha.mitrunen(at)vm.fi

Digitaalisen henkilöllisyyden hankkeen asettamispäätös (på finska)