29 utlåtanden om digital förfrågning om kontouppgifter

Finansministeriet 3.7.2017 10.30
Pressmeddelande

Finansministeriet fick 29 utlåtanden om digital förfrågning om kontouppgifter inom den utsatta tiden. Remisstiden löpte ut fredagen den 30 juni.

Utlåtandena (Asiakirjat-mellanbladet, på finska)

Utlåtandena (Hankeikkuna, på finska)

Utredning av digital förfrågning om kontouppgifter på remiss (pressmeddelande 22.5.)

Frågor och svar om reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Elektroniska förfrågningar om kontouppgifter underlättar skötandet av myndighetsärenden (pressmeddelande 14.2.2017)

Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering  (pressmeddelande 25.8.2016)

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 399, armi.taipale(at)vm.fi

Finansmarknaderna