FI SV

Fastighetsskattereformen

Hankkeen tunnuskuva​Studier som finansministeriet har beställt av experter på området visar att värderingssystemet i fastighetsbeskattningen borde förnyas eftersom taxeringsvärden av byggnader och tomtmark håller inte den utvecklingstakt som byggkostnader och marknadspriser har. Dessa användas som referenser för värderingen i fastighetbeskattningen. Marknadsvärden har utvecklats ojämnt över regionerna, vilket måste beaktas i värderingen.

Reformen ökar fastighetbeskattningens likvärdighet och transparens

Syftet med projektet som finansministeriet nu har utsett är att producera ett överskådligt och tidsenligt värderingssystem som lätt kan tillämpas i beskattningen. Det nya värderingssystemet främjar rättvisa och genomskinlighet i fastighetsbeskattningen.

Lantmäteriverket producerar kartverk för priszoner som täcker hela landet. Dessa priszoner bildar underlaget för taxeringsvärdena. Priszoner för tomtmark genereras med hjälp av en ny och sofistikerad metod där man bred utnyttjar data över köpskillingar, fastighets- och terrängregister samt register över byggnader och lägenheter.

Lantmäteriverket bygger upp en öppen tjänst för allmänheten där man kan observera priszonerna. Där kommer att finnas också en detaljerad beskrivning av värderingsgrunderna för fastställande av priszonerna.

Lantmäterivärket kommer också att upprätthålla värderingssystemet samt dokument och data över markbottens priszoner.     

Nya värderingsmetoden tillämpas i års 2020 beskattning

Arbete för byggandet av det nya värderingssystemet har satts i gång. Kickoffen ägde rum den 16 mars 2017.

Det nya värderingssystemet blir klart i slutet av 2019. Den nya metoden för värderingen kommer att tillämpas första gång års 2020 fastighetsbeskattning. Det nya systemet genomförs parallellt med Skatteförvaltningens datasystemreform.

Avsikten är också att förnya värderingssystemet för byggnader. För detta tillsätts senare ett eget projekt.

Aktuellt

Reformeringen av värderingssystemet för tomtmark framskrider (pressmeddelande 11.12.2017)

Presentationsmaterialet från seminariet (11.12.2017, på finska)

Inspelning av seminariet (11.12.2017, på finska)

Noggrannare värdering av mark vid fastighetsbeskattningen (pressmeddelande 19.6.2017)

Faktablad: Fastighetsbeskattningen förnyas år 2020 (19.6.2017, på finska)

Presentationsmaterialet från infotillställningen (19.6.2017, på finska)

Presentationsmaterialet från seminariet (19.6.2017, på finska)

Värderingsmetoderna i fastighetsbeskattningen ändras 2020 (pressmeddelande 8.5.2017)

Ytterligare information

Du kan bekanta dig med projektets dokument på projeksidorna (Asiakirjat-mellanbladet):

Projektet för skapandet av nya priszoner för fastighetsbeskattningen (på finska)

Information om det nuvarande fastighetsskattesystemet

Finansråd Elina Pylkkänen, elina.pylkkanen(at)vm.fi, puh. 02955 30254