Kommunekonomiprogrammet

Kommunekonomiprogrammet 2018–2021 har utarbetats i anslutning till planen för de offentliga finanserna. Läget för kommunalekonomin och konsekvenserna av regeringens åtgärder för kommunernas ekonomi beskrivs utifrån tillgänglig ny kunskap. I programmet har hänsyn tagits till vård- och landskapsreformens inverkan på kommunernas ekonomi på samma sätt som den övriga beredningen av planen för de statliga finanserna har.

Kommunekonomiprogrammet bedömer utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin

Kommunekonomiprogrammet fokuserar på granskningen av utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin samt de statliga åtgärderna. Konsekvenserna av åtgärderna har utvärderats förutom med tanke på kommunalekonomin som helhet, även med hänsyn till kommunstorleksgrupper samt med tanke på finansieringsprincipen ända till 2018. Bedömningarna enligt kommun och kommunstorleksgrupp för ramperioden efter landskapsreformen blir färdiga sommaren 2017, varefter de och bedömningen av efterlevnaden av finansieringsprincipen publiceras i en separat bilaga till kommunekonomiprogrammet.

Kommunekonomiprogrammet har beretts av ett sekretariat som utsetts av Finansministeriet, och som har representation från samtliga ministerier som bereder lagstiftning och statliga åtgärder som gäller kommunernas ekonomi och verksamhet, liksom även från Finlands Kommunförbund.

Kommunekonomiprogrammet 2018-2021, våren 2017 

Tidigare versioner av kommunekonomiprogrammet:

Kommunekonomiprogrammet för år 2017, hösten 2016

Kommunekonomiprogrammet 2017-2020, våren 2016

Kommunekonomiprogrammet 2016-2019, hösten 2015

Kommunekonomiprogrammet 2016–2019, våren 2015 

Basservicebudgeten 2015

 

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Ville-Veikko Ahonen
tfn 02955 30066

Projektplanerare
Jussi Lammassaari
tfn 02955 30060

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389

Finansråd
Markku Nissinen
tfn 02955 30314

Konsultativ tjänsteman
Arto Salmela
tfn 02955 30377

Konsultativ tjänsteman
Markku Mölläri
tfn 02955 30281