Kommunekonomiprogrammet

Kommunekonomiprogrammet för 2017 har utarbetats i samband med beredningen av statens budgetproposition för 2017. Det utarbetade programmet fördjupar utvärderingen av kommunalekonomin vid beredningen av budgetpropositionen och preciserar kommunekonomiprogrammet för 2017–2020, som publicerades våren 2016 (Finansministeriets publikationer 13b/2016).

Kommunekonomiprogrammet bedömer utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin

Kommunekonomiprogrammet fokuserar på granskningen av utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin samt de statliga åtgärderna. Utvecklingsutsikterna beskrivs med hänsyn till konsekvenserna av regeringens spetsprojekt och reformer, konkurrenskraftsavtalet och de övriga åtgärderna till de delar det finns regeringsbeslut om åtgärderna och konsekvenserna av åtgärderna är kända. Konsekvenserna av åtgärderna har utvärderats förutom med tanke på kommunalekonomin som helhet, även med hänsyn till kommunstorleksgrupper samt ur finansieringsprincipsperspektiv. Utvärderingarna fokuserar på år 2017, men utvecklingsprognosen har uppdaterats under början av hösten så att den omfattar hela perioden för planen för de offentliga finanserna, fram till 2020. Läget för kommunalekonomin har utvärderats på basis av kommuners och samkommuners preliminära bokslutsuppgifter för 2015, som publicerades i juni 2016.

Kommunekonomiprogrammet har beretts vid ett av finansministeriet utnämnt sekretariat som har representanter från dels alla centrala ministerier som bereder sådan lagstiftning om kommunernas uppgifter och åtgärder som påverkar den kommunala ekonomin, dels från Kommunförbundet.

Kommunekonomiprogrammet för år 2017

Tidigare versioner av kommunekonomiprogrammet:

Kommunekonomiprogrammet 2017-2020

Kommunekonomiprogrammet 2016-2019 (hösten 2015)

Kommunekonomiprogrammet 2016–2019 (våren 2015) 

Basservicebudgeten 2015

 

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Ville-Veikko Ahonen
tfn 02955 30066

Projektplanerare
Jussi Lammassaari
tfn 02955 30060

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389

Finansråd
Markku Nissinen
tfn 02955 30314

Konsultativ tjänsteman
Arto Salmela
tfn 02955 30377

Konsultativ tjänsteman
Markku Mölläri
tfn 02955 30281