Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI sökte idéer för fortsatt arbete med hjälp av en innovationsutmaning

Finansministeriet
29.6.2020 12.43
Pressmeddelande
Det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAIs varumärke.

Det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI har sökt idéer till stöd för genomförandet av programmet med hjälp av en öppen innovationsutmaning. Innovationsutmaningen, hackathon, som ordnades i juni gick ut på att kläcka idéer om öppen, interaktiv artificiell intelligens för insamling av välfärdsdata och visualisering av läget med välfärden.

Hackathon är ett gemensamt utvecklingsevenemang där en grupp människor samlas för en på förhand bestämd tid för att söka och skapa nya lösningar på givna innovationsproblem.

SoteDigi Oy, som utvecklar och stöder digitala lösningar för den offentliga förvaltningens behov, svarade i samarbete med finansministeriet för organiseringen av innovationsutmaningen. Hackathon planerades och genomfördes av Industryhack Oy, ett sakkunnigföretag som specialiserat sig på gemensam utveckling och innovativa upphandlingar.

”AuroraAI, som ingår i regeringsprogrammet, söker nya sätt för hur olika samhälleliga organisationer ska kunna arbeta för allas bästa. I hackathon söker vi metoder för att förbättra interaktionen mellan tjänsteleverantörer och människor. Arbetet fokuserar på människan och vad han eller hon i verkligheten behöver", säger specialsakkunnig Aleksi Kopponen från finansministeriet.

AuroraAI-programmet utvecklar ett nätverk som ska skapa tekniska förutsättningar för informationsutbyte och interoperabilitet mellan olika tjänster och plattformar i syfte att förbättra interaktionen.

”Det verkar överraskande möjligt att integrera hela samhället i den artificiella intelligensens tid så länge som det görs smidigt och med lätta steg, på ett sektorsövergripande sätt och genom att dra åt samma håll. Helt nya verksamhetsmodeller och tekniker öppnar nya möjligheter både för den offentliga förvaltningen och för andra aktörer, till den slutliga användarens fördel”, säger Antti Hahto, specialsakkunnig vid finansministeriet.

Innovationsutmaningen gav en flygande start

SoteDigi Oy utvecklar inom AuroraAI-programmet som stöd för nätverket AuroraAI en lösning för kunskapsbaserad ledning som ska möjliggöra insamling, lagring och presentation av välfärdsinformation på ett människocentrerat sätt. Projektets arbetsnamn är tills vidare en lösning för människocentrerad informationsledning. Enligt SoteDigi Oy visade sig hackathon vara ett utmärkt verktyg i detta skede av projektet.

”Hackathon gav förstudien av vårt projekt en flygande start. Vi hade genast en givande dialog med utvecklarsamfundet och skapade en kritisk massa som grund för definitionen - utan att de värdefulla kontakterna glömdes. Samtidigt kunde vi inrikta våra tankar på de upphandlingstekniska frågor som är centrala för detta projekt och som vi i vilket fall som helst måste lösa under de närmaste månaderna. Nu kan vi med tillförsikt gå vidare med förstudien", sammanfattar SoteDigi Oy:s projektchef Pirkka-Matti Alanne.

15 team, av vilka 10 valdes med, svarade på innovationsutmaningen. Teamen bearbetade intensivt den specificerade utmaningen under en dags tid. Utmaningen var uppdelad i två delar: insamling och presentation av välfärdsdata. Fyra team kom med idéer om insamlingen av välfärdsdata med hjälp av interaktiv artificiell intelligens och öppen botteknik och sex team om presentation av välfärdsdata med hjälp av visualisering av information. Målet var inte att vaska fram någon vinnare utan framför allt att skapa idéer för AuroraAI-programmet. Detta lyckades väl: allt lagrades i en stor idébank där SoteDigi Oy nu kan söka riktlinjer för hur man definierar en lösning och hur den genomförs senare i år.

Den lösning för kunskapsbaserad ledning som genomförs via SoteDigi Oy med insamlade och förädlade uppgifter om individens välbefinnande stöder AuroraAI-nätverket, som genomförs av Digi - och befolkningsdataverket (DVV), samt identifieringen av servicebehovet med hjälp av artificiell intelligens och mekanismen för servicerekommendation.

Ytterligare information:

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30145, aleksi.kopponen(at)vm.fi
Antti Hahto, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30476, antti.hahto(at)vm.fi
Pirkka-Matti Alanne, projektchef, SoteDigi Oy, pirkka-matti.alanne(at)sotedigi.fi (anträffbar fr.o.m. 10.8.2020)