Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Grundräntan sänks till -0,50 procent

Finansministeriet
11.12.2020 13.11
Pressmeddelande

Finansministeriet har fastställt grundräntan till -0,50 procent från och med den 1 januari 2021 till utgången av juni 2021. Grundräntan har från och med den 1 januari 2020 varit -0,25 procent.

Grundräntan, som fastställs två gånger om året, beräknas på grundval av medelvärdet av den tolv
månaders marknadsränta som publicerats under de tre månaderna före fastställandet av grundräntan.

Finansministeriet fastställer grundräntan med en noggrannhet av en fjärdedels procentenhet (Lagen om vissa referensräntor 996/1998). 

Ytterligare information:
Atte Jantunen, finanssekreterare, tfn 02955 30 508, atte.jantunen(at)vm.fi

Finansmarknaderna