Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Offentligheten för beskattningsuppgifter utvidgas till att gälla ändrade beskattningsuppgifter

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 10.35
Pressmeddelande

Ändrade beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen och fastighetsbeskattningen ska i fortsättningen vara offentliga. Regeringen lämnade en proposition om lagändringarna onsdagen den 22 juni.

Sådana ändringar i inkomstbeskattningen och fastighetsbeskattningen som gjorts efter att beskattningen slutförts ska vara offentliga. Ändringen förbättrar de offentliga beskattningsuppgifternas kvalitet och riktighet. 

Ändrade beskattningsuppgifter ska vara offentliga i samma omfattning som uppgifterna om den ordinarie beskattningen och de ska i regel bli offentliga under slutet av den månad som följer på beslutet om ändring av beskattningen.. 

Avsikten är att ändringen ska träda i kraft i september 2024.

Ytterligare information: 
Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)gov.fi