Hoppa till innehåll
Media

Regeringen överlämnade en kompletterande tilläggsbudgetproposition till riksdagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2022 12.22
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade den 2 mars till riksdagen en proposition som kompletterar den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022.

I den kompletterande budgetpropositionen föreslås 30 miljoner euro till stöd för stöd kollektivtrafiken i stora och medelstora stadsregioner samt 17 miljoner euro 
för tryggandet av landskapsflygförbindelser för högst 9 månader i enlighet med den upphandlade trafik som inleddes 2021 .

Anslagsökningen i tilläggsbudgetpropositionen för 2022 är 47 miljoner euro, vilket ökar statens behov av nettoupplåning med ett motsvarande belopp. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 7,6 miljarder euro 2022. 

Regeringen lämnade den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022 till riksdagen torsdagen den 3 februari. Finansutskottet har ännu inte lämnat sitt betänkande om propositionen. 

Genom den proposition som kompletterar tilläggsbudgeten svarar man på de direkta och nödvändiga behov som orsakas av covid-19-läget och som anknyter till stödjandet av stadsregionernas kollektivtrafik, och dessutom tryggar man flygförbindelserna till landskapen. 

Ytterligare information:

Ann-Mari Kemell, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 530 330