Hoppa till innehåll
Media

Skattebetalningsarrangemangen lättas

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2021 14.45
Pressmeddelande

Skatteförvaltningen lättar villkoren för betalningsarrangemang och finansministeriet bereder en lägre dröjsmålsränta på skatter som omfattas av betalningsarrangemanget. Ändringarna gäller för viss tid.

Det är även i normala fall möjligt att få förlängd betalningstid för skatter om man råkar i tillfälliga betalningssvårigheter. På grund av den förlängda coronaviruspandemin är avsikten att villkoren för betalningsarrangemang lättas på samma sätt som i fjol och att dröjsmålsräntan på de skatter som ingår i betalningsarrangemanget samtidigt sänks.

Dröjsmålsräntan sjunker till 2,5 procent

Dröjsmålsräntan på de skatter som omfattas av betalningsarrangemanget föreslås bli sänkt från 7 procent till 2,5 procent. Dröjsmålsräntan ska vara densamma som vid de förenklade betalningsarrangemang som gjordes i somras.

Finansministeriet har börjat bereda lagändringen. Avsikten är att en regeringsproposition överlämnas så snart som möjligt.

Lättnader i villkoren för betalningsarrangemang

Skatteförvaltningen underlättar tillfälligt villkoren för betalningsarrangemangen.

Till skillnad från tidigare kan även de skattskyldiga som har ett gällande betalningsarrangemang ansöka om förenklade betalningssystem. I detta sammanhang kan även sådana skatter som inte omfattats av det tidigare betalningsprogrammet fogas till det nya betalningsarrangemanget. Det nya betalningsarrangemanget kan gälla i högst två år.

Ytterligare information:
Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fi